Infracontrol AB

Smarta städer behöver en intelligent infrastruktur

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 10:02 CEST

Alla städer behöver en fungerande infrastruktur. I takt med att samhället växer ökar mängden tekniska installationer som ska se till att dessa grundläggande funktioner upprätthålls. Men med många olika tekniska system och med många olika människor inblandade är det svårt att ha koll på allt. Infracontrol Online är en molntjänst som gör att teknik och människor kan samverka på ett nytt sätt. Resultatet blir smarta städer som förenklar vardagen för både anläggningsägare och invånare.

Fler och fler väljer att bo i tätbebyggda områden, något som ställer höga krav på den infrastruktur som vi alla är beroende av för transporter, arbete, omsorg och fritid. Men hur ser man till att allt fungerar som det ska?

- Det installeras mängder av teknik i dagens samhälle, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Syftet är att underlätta vår vardag, men det är komplicerat att ta hand om alla dessa funktioner, så resultatet kan ibland bli det motsatta. Med molntjänsten Infracontrol Online knyter vi samman anläggningsägare, drift- och underhållspersonal, tekniska system och invånare och skapar en intelligent infrastruktur som förenklar vardagen för alla.

En smart stad måste kunna tala om hur den mår

Det talas och skrivs mycket om smarta, intelligenta, uppkopplade städer nu för tiden. Johan Höglund gör en reflektion utifrån sin egen erfarenhet:

- Det låter fantastiskt och man kan förstås lägga mycket i begreppet smarta städer. Men min erfarenhet är att det lätt blir lite övertro på all teknik som ska göra underverk i vår vardag. Jag anser att det viktigaste är att man kan lita på de grundläggande funktionerna i samhället.

Enligt Johan Höglund är en smart stad en stad som kan tala om hur den mår. Med det menar han att både människor och tekniska system ska kunna rapportera om något inte fungerar som det ska. Det kan handla om driftfel men också om mätvärden för t.ex. miljö och trafik. Sedan ska den informationen snabbt skickas till den som ska åtgärda problemet, något som också måste bevakas och kvalitetssäkras av anläggningsägaren.

- Vad hjälper det om du sitter i en supersmart bil som är uppkopplad med en massa smarta tjänster om vägen är översvämmad så att du inte kan komma fram? Och detta för att ingen fått veta att pumparna som ska hålla undan regnvattnet är trasiga?

Enkel lösning för en krånglig verklighet

Anläggningsägare och brukare har förstås rätt att förvänta sig att infrastrukturen går att använda på avsett sätt. Dels är det fråga om stora investeringar som ska göra en förväntad nytta, dels genereras höga drift- och förvaltningskostnader om allt inte fungerar som det ska. Det finns därför ett växande behov av att få bättre kontroll och att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet. Men det försvåras av två förhållanden, enligt Per Andersson som är Produktchef på Infracontrol:

- De tekniska systemen levereras av många olika leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och teknisk uppbyggnad. Dessutom har installationerna många olika ägare och brukare, och ansvaret fördelas på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler. Han säger att det därför måste till någon form av samlande punkt dit alla användare och alla tekniska system kan anslutas. Infracontrol Online är just en sådan punkt i form av en molntjänst.

Kort om Infracontrol Online

Infracontrol Online är en molntjänst som hjälper till att skapa en intelligent infrastruktur. Tjänsten ger kontroll över all teknisk utrustning och skapar ett konstruktivt samarbete mellan ägare, brukare och drift- och underhållspersonal, där alla parter enkelt kan bidra till ett bättre fungerande samhälle. Tjänsten mäter och dokumenterar den faktiska och den upplevda kvaliteten på anläggningarnas drift , minimerar störningar och kvalitetssäkrar drift- och underhållsarbetet. Med enkla mobila funktioner kan man planera och prioritera åtgärder bättre och arbetet blir enklare och mer effektivt. Infracontrol Online förenklar helt enkelt arbetet genom att ge bättre överblick och kontroll.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.