Banverket

Smartaste transportlösningen prisas i ny tävling

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 14:41 CEST

Det görs många intelligenta och nyskapande transportlösningar inom näringslivet. Lösningar som sparar både tid, pengar och miljö. För att uppmärksamma och sprida dessa har det Regionala Godstransportrådet i Skåne-Blekinge utlyst tävlingen ÅRETS LYFT. På Transportindustriförbundets årsmöte i Malmö den 20 april utses tävlingens förste pristagare.

Företag, transportörer, transportförmedlare, hamnar och terminaler i hela landet har kunnat delta i tävlingen - men trafikflödet måste beröra Skåne och/eller Blekinge.

ÅRETS LYFT har tillkommit för att lyfta fram och uppmärksamma nytänkande och visa upp lösningar som andra kan ta efter.

Enligt tävlingsreglerna krävs att inlämnade förslag innefattar en lösning, som bland annat förbättrar utnyttjandet av befintlig infrastruktur och långsiktigt bidrar till hållbara transportlösningar.

Pressen välkomnas att närvara när Regionala Godstransportrådets ordförande Bengt Holgersson delar ut priset för ÅRETS LYFT!

NÄR: 20 april kl 21.00-21.30

VAR: Transportindustriförbundets årsmöte, Hotel Hilton i Malmö

För ytterligare information vänligen kontakta Regionala Godstransportrådets representanter: Ann Holm, 040-20 27 71, eller Reinhart Teltscher, 0410-185 96.

Fakta om Godstransportrådet:
Regionala Godstransportrådet Skåne-Blekinge ger näringslivet möjlighet att påverka godstransporterna i regionen. I rådet ingår representanter från ett antal företag och från Banverket, Vägverket, Luftfartsverket, Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet. Efter tre projektår ombildades rådet i december 2005 till en permanent mötesplats för näringsliv och godstransporter. Mer information finns på rådets hemsida.