SmartDocuments Nordic AB

SmartDocuments programvara för dokumentskapande integrerar med SharePoint

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 16:29 CET

I ett växande antal organisationer och statliga institutioner används Microsoft SharePoint för att dela och sammanföra information. SmartDocuments har utvecklat en ny standardintegration till SharePoint 2010 och 2013. SmartDocuments hjälper din organisation med innovativa lösningar för att skapa dokument. Den nya integrationen gör arbetet med SharePoint, Microsoft Office och SmartDocuments-mallar enkelt och intuitivt för slutanvändarna. Med SmartDocuments hanteras, underhålls och skapas dokumentmallar centralt.

Med SmartDocuments skapar användarna dokument, med rätt information, snabbt, enkelt och med rätt grafiska profil. Med integrationen kan dessa dokument delas och lagras i SharePoint.

Att skapa dokument med hjälp av SmartDocuments sparar tid för slutanvändarna och får dem att känna sig tryggare vad gäller kvalité och innehåll i dokumentet. Som en följd av integrationen med SharePoint kommer även lagring och återhämtning att vara av högsta kvalitet. Att skapa rätt dokument med rätt innehåll och information är stort, men att hitta det igen när det behövs, på ett snabbt och enkelt sätt, är ännu större.


Teknisk information:

Dokumentmallarna skapas enkelt i SmartDocuments användarvänliga miljö. De slutliga dokumenten lagras centralt i SharePoint, med rätt metadata. Resultatet: enkel hantering och effektiviserade affärsprocesser. För att skapa ett dokument kan en användare starta från SmartDocuments, Microsoft Word eller Microsoft SharePoint. Efter att dokument är skapat, lagras det automatiskt med rätt metadata, med rätt innehållstyp, i rätt SharePoint-bibliotek.

Underhåll och skapande är enkelt trots de obegränsade möjligheterna i SharePoint. Administratörer kan enkelt konfigurera rätt site, bibliotek, innehållstyp och tillhörande metadata för registrering i SharePoint. Detta ger en sömlös integration mellan SmartDocuments och SharePoint för hela organisationen. Och detta resulterar i slutändan i bättre datakvalitet och kundkommunikation.


Integration med andra applikationer:

Ett dokument som skapas och registreras i SharePoint har redan rätt metadata för arkivering i ditt dokumenthanteringssystem. Dokument kan skapas med SmartDocuments i SharePoint baserade på data från andra applikationer.


SmartDocuments Nordic AB ingår i internationella SmartDocuments-gruppen med koncernbas i Holland. Vårt mål är att substantiellt effektivisera våra kunders dokumentskapande. Vi erbjuder ett robust, driftsäkert och framtidssäkert IT-system för våra kunders behov av dokumentskapande samt hantering av innehåll, dokumentmallar och grafisk profil. SmartDocuments används dagligen av fler än 500 organisationer i Holland, Tyskland och Sverige.