BT in the Nordics

Smartphones kan rädda livet på personer med hjärtsvikt

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 09:33 CET

Nu har det framtagits en prototyp för hälsoövervakning genom smartphones för hjärtsviktspatienter som behöver ha sina värden under uppsikt. Tekniken som BT tagit fram möjliggör för personer att genom sin telefon samla in data - som vikt, hjärtfrekvens, blodtryck och syrenivå - som sedan överförs till sjuksköterskor på Telehealth hälsocenter. De kan i sin tur analysera informationen de får från patienten. Upptäcker de avvikelser i resultaten kan sjuksköterskorna kontakta de samarbetande sjukhusen som kan vidta direkta åtgärder. På det sättet går det att agera innan redan innan läget blir akut.

Hittills har 25 hjärtsviktspatienter i London fått testa den nya tekniken, och resultaten är positiva. Patienterna menar att mätningarna underlättar vardagen med en hjärtsjukdom och hjälper även i strävan att leva hälsosammare.

Läs här för mer information:
http://www.globalservices.bt.com/uk/en/news/smartphone-has-potential-to-save-lives

För mer information, kontakta:
Sofie Segerborg. Pressansvarig
+46 721 649 350

Om BT i Norden

BT är en av världens ledande leverantörer av säkerhets-, kommunikations- och IT-lösningar i över 170 länder och har erbjudit globala företagstjänster i Norden sedan 1989. Fokus ligger på stora globala företag med huvudkontor i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Till dessa levereras tjänster som t.ex. data- och telefoni-infrastruktur, e-möten, kontaktcenter, hybridmoln och globala säkerhetslösningar.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt