Eurosafe Security Solutions AB

SmartWater - en ny trygghet mot stöld, rån och inbrott

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 17:20 CEST

Eurosafe Security Solutions AB offentliggjorde idag att de nyligen tecknat avtal med engelska SmartWater gällande distributionsrätten i Skandinavien. SmartWater kan jämföras med Märk-DNA som under de senaste åren blivit alltmer uppmärksammat i media. Största skillnaden är att SmartWater är robustare och har en livslängd som är tio gånger längre eftersom den unika koden i vätskan baseras på flytande metaller. Den osynliga vätskan stöldskyddsmärker objekt och vid stöld, rån & inbrott markeras den kriminella med en kod som kopplar dem till ett specifikt brott.
– Vi ser enorma möjligheter med SmartWater eftersom det i jämförelse med syntetisk/organisk DNA har en betydligt längre livslängd och därför blir ytterst effektivt och även ekonomiskt försvarbart, konstaterar Björn Mannering, Verkställande Direktör.
Första referensen på svenska marknaden är Svenska Kyrkans Försäkring som har köpt in SmartWater för att skydda kyrkornas koppartak och värdeföremål, det visar tydligt förtroendet för SmartWater. En löpande dialog har etablerats med polis, försäkringsbolag och branschorganisationer för att på effektivaste sätt motverka brott. Polisen arbetar sedan en tid tillbaka med metoden och ser mycket positivt på SmartWater eftersom det ger ett bevis som håller i längden och som dessutom är starkare bevis i domstol än mänskligt DNA. Runtom i Europa har SmartWater ett 100 procentigt utfall i fällande domar och i områden där SmartWater används har brottsligheten sjunkit med 85 procent.
– SmartWater kan motverka alla typer av brott som exempelvis kopparstölder från järnvägen och kyrkor, materialstölder, maskin- och verktygsstölder inom bygg & entreprenad. Vi ser också enormt potential att skydda transporter av stöldbegärligt gods. Alla branscher som är hårt utsatta för stölder kommer få en betydligt lugnare tillvaro med SmartWater och det gäller även privatpersoner. Exempelvis så skyddar SmartWater kopparkablarna längst flertalet järnvägar i Europa. Det är bara fantasin som sätter gränser för olika ändamål, säger Marknadsansvarige Mikael Ljungsten.

Eurosafe är marknadsledande i Skandinavien på värdetransportfordon och säkerhetsutrustning för hantering av kontanter, guld, vapen, läkemedel och teknik. Vi levererar säkerhetsfordon till alla stora Skandinaviska Värdetransportföretag.

Tack vare vår långa erfarenhet och kunskap inom Värdetransportbranschen blev vi en naturlig leverantör för transportföretag som hanterar stöldbegärligt gods. Vilket har bidragit till att vi idag även är Skandinaviens marknadsledande säkerhetsleventör av transportsäkerhetslösningar.

Under 2012 genomfördes ett generationsskifte i företaget då sonen Björn Mannering och tre andra nyckelpersoner övertog verksamheten och grundade Eurosafe Security Solutions AB.

Utöver säkerhetsfordon arbetar Eurosafe även aktivt med SmartWater Märk-DNA som är en stöldsskyddsmärkning och Rån/Inbrottsspray som märker och knyter den kriminella till ett brott. Med SmartWater arbetar vi brottsförebyggande mot mängdbrott. Vi förebygger exempelvis Metall-, Diesel- & Maskinstölder i samverkan med:

  • Försäkringsbolag
  • Branschorganisationer
  • Säkerhetsföretag
  • Polisen
  • Tullverket
  • Larmtjänst