Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

SMFR tillbaka hem från dialogresa i Egypten tillsammans med Salaams vänner efter oroligheterna i Kairo

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 01:46 CET

- Initiativet syftade till att Salaams vänner, som består av unga färdigutbildade workshopledare i religionsdialog och konflikthantering träffat unga egyptiska fredsjälar som varit nyckelpersoner i den egyptiska revolutionen som fortfarande är högst aktuell idag. Tillsammans har de samtalat om vad det innebär att vara en aktiv medborgare i sitt eget land samt hur man kan skapa fred och bygga broar som leder till ett mer öppet och tolerant samhälle, säger Samaa Sarsour, ledamot i förbundsstyrelsen från Kairo.

Programmet har skapats tillsammans med två ledande NGO:s i Egypten som arbetar med ledarskap och interreligiös dialog. Tjugofem ungdomar från dessa organisationer har följt tjugofem ungdomar från SMFRs och Kristna freds samarbetsprojekt Salaams vänner under resans gång. Den svenska ungdomsdelegationen har varit både i Kairo och Alexandria under pågående oroligheter. Den svenska gruppen har även på inbjudan träffat Biskop Thomas och haft ett samtal om de kristnas situation i landet - som har mycket gemensamt med den muslimska gruppen i Sverige. Den svenska delegationen kommer idag hem från Egypten efter en veckas tid.

- Det är viktigt att vi skapar och upprätthåller banden med unga egyptier och stärker en regional utveckling mot ett folkligt förankrat styre och ett aktivt civilsamhälle i Egypten. Vi har mycket att erbjuda varandra och det är viktigt att Sverige stödjer fredliga civila initiativ att bygga samhälle.  Revolutionen är långt ifrån över. De maktstrukturer som fanns innan Mubarak är fortfarande högst intakta och det är viktigt att det internationella samfundet fortsätter att sätta press så att det civila samhället får ett starkare utrymme, säger förbundsordförande Yasri Khan

- Förbundsordförande Yasri Khan, Yasri@muslimerforfred.se 076-6106720

- Pressekreterare Anna Waara, anna@muslimerforfred.se 076-6106721


www.muslimerforfred.org

Salaams vänner är ett samarbete mellan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Kristna fredsrörelsen i ungt ledarskap, civilkurage och religionsdialog och har en regional spridning i Sverige.

Svenska muslimer för fred och rättvisa, förkortat SMFR, är en självständig muslimsk fredsrörelse som bildades 16 mars 2008. SMFR anordnar utbildningar, seminarier, bedriver aktivt gräsrotsarbete och projektverksamhet. Målet är att erbjuda nätverk och verktyg samt skapa ökad medvetenhet hos individer för att kunna bedriva ett aktivt och långsiktigt fredsarbete. SMFR arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på rättvisa, islamiska principer och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv. www.muslimerforfred.org