Stockholms Musikpedagogiska Institut

SMI:s 50-årsjubileum!!

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 22:53 CEST

För exakt 50 år sedan startade Madeleine Uggla tillsammans med ett antal musikpedagoger en stiftelsedriven högskola för utbildningar i musikpedagogik, med tiden kompletterad med utbildning i logonomi, röst- och talpedagogik med estetisk inriktning.  Många musikpedagoger och logonomer har under åren utbildats där och till helgen firar SMI 50 år med ett särskilt program.

Lördag 23 oktober kl.09.00 – 17.30 hålls ett öppet hus på Eriksbergsgatan 8B för musikpedagoger, nuvarande och f.d. studenter samt intresserad allmänhet. Under dagen ges olika workshops som speglar bredden av högaktuell musikpedagogisk verksamhet.

På kvällen firas jubileet för särskilt inbjudna SMI:are på Nalen.

Söndag 24 oktober behandlas framtiden i ett heldagssymposium, kl.10.00 – 16.00, då Anne Bamford, professor i Cultural Education vid Wimbledon College of Art och forskaren bakom UNESCO-studien ”The Wow Factor”, talar om ”On the Future of the Arts in Education”. Hennes föreläsning följs upp av en panel- och publikdiskussion om hur vi ser på den konstnärliga pedagogikens framtid och hur vi kan påverka den.

 

För mer information vänligen kontakta David Marszalek, 070-433 44 26

http://www.smpi.se/50

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) är som högskola ett unikt alternativ till de konstnärlig pedagogiska utbildningar som finns i Sverige. SMI är känt och respekterat för att vara aktuellt, i framkanten, nyfiket och i ständig utveckling. SMI utbildningar ger kompetens för individuell och grupp undervisning med en gedigen genrebredd där notläsning och gehörsinlärning ges lika vikt. SMI är dessutom den enda högskola i landet med utbildning till logonom, röst- och talpedagog med estetisk inriktning.

SMI erbjuder utbildningsprogram på grund- och påbyggnadsnivå samt fristående kurser och uppdragsutbildning. SMI finns Eriksbergsgatan i Stockholm, i Whitlockska skolan alldeles intill Humlegården.