Stockholms Musikpedagogiska Institut

SMI utbildar - precis som förr!

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 20:41 CET

Med anledning av att en ny examensordning för lärarexamen mot förskola, grund- och gymnasieskola införs fr.o.m. läsåret 2011-12 sökte SMI, som de flesta av landets övriga lärosäten, examenstillstånd inom den nya examensordningen. SMI sökte i denna omgång två examenstillstånd – förskollärarexamen och ämneslärarexamen med inriktning mot musik i grundskolans årskurs 7-9. Regeringen avslog dessa båda ansökningar.

Eftersom SMI, i motsats till de flesta övriga högskolor, sökte denna typ av lärarexamen för första gången bedömde vi själva chanserna som små för att få tillstånd i denna första omgång. Motiveringarna till avslag från bedömargruppen kommer att bli värdefulla som underlag för konkreta åtgärder inför kommande ansökningar och en viktig del i SMI:s ambition att på sikt kunna erbjuda dessa lärarexamina inom ämnet musik.

Konsekvenserna av avslagen för SMI:s nuvarande utbildningar är få. Det vi hade före ansökningarna fortsätter vi att erbjuda. Vi fortsätter som tidigare att utbilda till instrumental- och sångpedagog med treårig Kandidatexamen och med Pedagogisk påbyggnadsutbildning för musiker. Vi fortsätter att erbjuda de som studerar till eller redan har lärarexamen att få läsa till ämnesbehörighet i musik i grundskolan vid SMI. Vårt uppdrag att utbilda och ge formell kompetens till instrumental- och sångundervisning på musik- och kulturskolan och annan musikpedagogisk verksamhet, särskilt de för yngre åldrar, får en tydlig förstärkning i och med att landets övriga musikhögskolor inriktar sig på utbildning till examen för ämneslärare i årskurs 7-9 och gymnasium.

Inom lärarutbildning fördjupar SMI sitt samarbete med Mälardalens högskola (MdH) från 2011. I det samarbetet genomför pedagogerna vid SMI 7,5hp i kursen Estetiska lärprocesser inom MdH:s förskollärarprogram och grundlärarprogram för årskurs F-3. För dessa utbildningar, som MdH ämnar lämna ansökan om den 1 mars, ges besked i juni om de ska kunna starta under kommande läsår.
MdH avser att i oktober 2011 söka grundlärarprogram för årskurs 4-6 och fritidslärarprogram för besked under våren 2012 med trolig start till nästa läsår. Inom den utbildningen kommer SMI att som valbar inriktning genomföra 30hp i Musik i grundskolan.

För ämneslärare med inriktning mot musik kommer SMI med en förnyad ansökan. Förhoppningen är att den skall kunna starta höstterminen 2013.

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) är som högskola ett unikt alternativ till de konstnärlig pedagogiska utbildningar som finns i Sverige. SMI är känt och respekterat för att vara aktuellt, i framkanten, nyfiket och i ständig utveckling. SMI utbildningar ger kompetens för individuell och grupp undervisning med en gedigen genrebredd där notläsning och gehörsinlärning ges lika vikt. SMI är dessutom den enda högskola i landet med utbildning till logonom, röst- och talpedagog med estetisk inriktning.

SMI erbjuder utbildningsprogram på grund- och påbyggnadsnivå samt fristående kurser och uppdragsutbildning. SMI finns Eriksbergsgatan i Stockholm, i Whitlockska skolan alldeles intill Humlegården.