Gothia Fortbildning

Smitta mindre i förskolan – nu i ny upplaga

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 15:15 CEST

Barn i förskoleåldern blir ofta sjuka. Från cirka sex månaders ålder skyddas inte längre barnet av antikroppar från fostertiden och modersmjölken. Eftersom immunförsvaret hos barn då inte är fullt utvecklat ökar mottagligheten för infektioner. Hos ett förskolebarn är det inte ovanligt med 7-8 infektioner per år. När många barn vistas på samma ställe ökar även risken för att få eller att sprida infektioner.

De båda broschyrerna Smitta mindre i förskolan för personal och Smitta mindre i förskolan för föräldrar är framtagna för att ge grundläggande råd om hur man ska handskas med barns infektioner inom förskolan. Broschyrerna beskriver de vanligaste smittvägarna och de vanligaste infektionerna samt hur man behandlar och förebygger smitta på förskolan. 

Om författarna

Smitta mindre i förskolan, föräldrar:
Kerstin Mannerqvist är rikshygiensjuksköterska vid Smittskyddsinstitutet, SMI i Solna (statlig expertmyndighet i smittskyddsfrågor). 

Smitta mindre i förskolan, personal: 
Katarina Hedin, distriktsläkare, doktorand och Christer Petersson, distriktsläkare, båda från FoU-centrum Landstinget Kronoberg.

Broschyrfakta

Titel: Smitta mindre i förskolan, föräldrar
Författare: Kerstin Mannerquist
ISBN: 978-91-7205-926-9
Utgivningsår: 2013
Omfång: 16 sidor
Ca pris: 1 ex: 35 kr/st, 5 ex: 18 kr/st, 20 ex: 15 kr/st

Titel: Smitta mindre i förskolan, personal
Författare: Katarina Hedin, Christer Petersson
ISBN: 978-91-7205-927-6
Utgivningsår: 2013
Omfång: 24 sidor
Ca pris: 1 ex: 50 kr/st, 5 ex: 45 kr/st, 20 ex: 40 kr/st exkl. moms


Fakta om Gothia Fortbildning

Den 1 januari 2013 gick Gothia Förlag och Fortbildning AB ihop och bildade Gothia Fortbildning. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar. 
Vi är en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella inom områdena förskola & skola, medicin & hälsa, socialt arbete & omsorg och äldreomsorg. 

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.