Länsstyrelsen i Östergötlands län

Smittsam djursjukdom åter i länet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:15 CET

Idag har bekräftats att hönor på en gård utanför Kimstad har drabbats av Newcastlesjuka. Denna sjukdom slog till mot två andra äggproducenter såväl 2004 som 2005, då samma djurägare drabbades vid båda tillfällena. Den nu aktuella gården ligger mindre än två mil ifrån de andra båda.

Newcastlesjuka är en mycket smittsam fågelsjukdom, som är mycket allvarlig för de sjuka fåglarna och kan leda till döden hos en stor del av dem som smittats. Bekämpningsmetoden är inte mindre skonsam, då alla gårdens fjäderfän måste avlivas. Enligt internationella regler smittförklaras sedan fastigheten och inom tio kilometers radie gäller speciella regler för transporter med fåglar. Inom detta område finns ingen annan kommersiell fjäderfäbesättning och bara ett fåtal hobbyflockar med hönsfåglar. Risken för smittspridning bedöms därför vara liten. Kvar står frågan om varifrån smittan har kommit till besättningen. Ansvarig för utredningen är Jordbruksverket, som också har utsett en av länets distriktsveterinärer att utarbeta saneringsplaner och övervaka det arbetet.

Länsveterinären har i inledningsskedet svarat för samordningen av avlivning och borttransport av hönorna och kommer också att ha en roll i det fortsatta bekämpningsarbetet och dessutom svara för hantering av ärenden som rör transporter av fåglar i restriktionszonerna. I ett utbrott av den här karaktären inrättas inte någon ledningscentral för den operativa ledningen.

Mer om detta utbrott finns på Jordbruksverkets hemsida

För ytterligare information kontakta:
Länsveterinär Barbro Röken, tfn 013-19 62 97