Chalmers Innovation

Smoltek och Orthocone utvalda till Nordic Venture Forum

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 09:30 CET

Innovationsbolagen Smoltek och Orthocone ska delta i Nordic Venture Forum i Köpenhamn den 9–10 november.

– Det är dessa bolag vi har valt ut från Sverige. Vi ser att de har affärsidéer som har väldigt stor potential att växa. Bolagen bör verkligen intressera investerare, säger Robert Vass, Investment Manager på Innovationsbron.

 På Nordic Venture Forum deltar nordiska startup-företag, företrädelsevis inom teknik. Målet med Nordic Venture Forum är att genom nätverk av entreprenörer, investerare, forskare och rådgivare hjälpa tekniska innovatörer att bli världsledande inom sitt område. Företagen som är utvalda att delta på Nordic Venture får pitcha sina affärsidéer för potentiella investerare, vilka huvudsakligen är från Norden.

 Smoltek och Orthocone har fått såddfinansiering, men behöver ytterligare kapital för att växa. Innovationsbron bedömer att båda dessa företag är intressanta för investerare.

 – I Smolteks fall har de en oerhört intressant teknik för framtida tillverkning av integrerade kretsar. De har under åren skaffat sig en stark patentportfölj och har en solid grund att stå på. De står för en banbrytande teknik och har en väldigt stor potential. Det passar bra för dem att ta steget ut på marknaden nu, säger Robert Vass och fortsätter:

– Orthocone har en ny spännande teknik för bildskärmar. Det är en inte lätt att bryta sig in i bransch med etablerad teknik, men samtidigt har den befintliga tekniken inom bildskärmar kommit till vägs ände, vilket Orthocones nya teknik kan ändra på. Detta är en stor utmaning, men marknaden är enorm. De behöver nu ett större kapitaltillskott för att kunna göra en marknadsintroduktion.

 Både Smoltek och Orthocone finns hos företagsinkubatorn Chalmers Innovation, vilka också är delägare i bolagen.

 – Vi är naturligtvis glada och stolta över att Innovationsbron väljer två bolag från Chalmers Innovation som ska representera Sverige på Nordic Venture Forum. Det är också ett kvitto på att forskningsresultat genom vår inkubatorprocess resulterar i intressanta företag, sägerAndrzej Brud, VD på Chalmers Innovation.

För ytterligare information kontakta:

Andrzej Brud, VD på Chalmers Innovation, 0703-20 63 36
E-post: andrzej@chalmersinnovation.com

Robert Vass, Investment Manager, 0730-24 43 08
E-post: robert.vass@innovationsbron.se

Anders Johansson, VD på Smoltek, 0708-393 693
E-post: anders.johansson@smoltek.com

Anders Bohman, VD på Orthocone, 0722–00 67 90
E-post: anders@orthocone.com

 

Mer om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation identifierar, utvecklar och finansierar teknikbaserade tillväxtföretag. Sedan starten 1999 har de varit med och startat 102 företag. Företagen hade under 2010 en total omsättning på 415 miljoner kronor och 415 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,37 miljarder kronor i dessa bolag. De här resultaten gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation är utvald att ingå i regionala samt nationella inkubatorsatsningar från Innovationsbron och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Chalmers Innovation på www.chalmersinnovation.com

 

Mer om Innovationsbron

Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. De är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

 

Mer om Smoltek
Smoltek utvecklar, validerar och erbjuder halvledarindustrin kolbaserade nanostrukturer som förbättrar prestanda, möjliggör fler funktioner och förlänger livstiden hos nuvarande tillverkningsprocesser. Företaget grundades 2006 och ägs bland annat av Chalmers Innovation. www.smoltek.com

 

Mer om Orthocone
Orthocone utvecklar och säljer ny vätskekristallteknik som erbjuder väsentligt bättre bildkvalitet för framtidens bildskärmar. Det innebär också att bildskärmarna blir mer miljövänliga och enklare att producera. Tekniken är baserad på över 20 års forskning från Chalmers/MC2. Företaget ägs bland annat av Chalmers Innovation. www.orthocone.com