Länsförsäkringar

SMS-deklaration populärast bland kvinnor

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 08:54 CEST

Allt fler SMS:ar, vilket också märks när vi deklarerar. Var tionde svensk som deklarerar planerar att göra det via SMS i år. Och dubbelt så många kvinnor som män planerar att använda SMS-funktionen. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Undersökningen visar också två av tio unga inte kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, vilket nästan är en dubbelt så stor andel som bland övriga som deklarerar.

- Genom förtryckta uppgifter och möjligheten att deklarera på olika sätt går det snabbt och enkelt att skicka uppgifterna till Skatteverket. Risken är då att man godkänner deklarationen lite för snabbt och låter bli att kontrollera de förtryckta uppgifterna. Konsekvensen kan bli att man går miste om viktiga avdrag eller riskerar att få betala en högre skatt om uppgifterna är fel, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar AB.

 


Undersökningen visar att:

 • Nästan varannan svensk (47 procent) avser att deklarera via internet i år. På andra plats hamnar deklaration på traditionellt sätt via papper (35 procent), följt av SMS (9 procent) och telefon (6 procent).
 • Kvinnorna planerar i större utsträckning än männen att deklarera via SMS i år, 11 procent av kvinnorna jämfört med 6 procent av männen.
 • Att deklarera via SMS är vanligare bland den yngre delen av befolkningen. 16 procent av dem som deklarerar i åldersgruppen 16-29 år tänker deklarera via SMS, jämfört med riksgenomsnittet på 9 procent.
 • Drygt var tionde av dem som deklarerar, kontrollerar inte den förtryckta informationen. Yngre personer är sämre på att granska de förtryckta uppgifterna i deklarationen jämfört med övriga. Av dem som deklarerar och är mellan 16 och 29 år är det var femte som inte kontrollerar de förtryckta uppgifterna.Om undersökningen

På uppdrag av Länsförsäkringar har 1 058 svenskar från 16 år och uppåt intervjuats. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder och geografisk indelning i nio regioner. Intervjuerna genomfördes med ett riksrepresentativt urval per telefon av SIFO Research International under perioden 23-30 mars 2009.

10 tips till dig som deklarerar:

 • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer. Stryk det som är felaktigt och fyll i det som är korrekt.
 • Ungdomar som sommarjobbar på annan ort kan ofta få avdrag för övernattning och för hemresor en gång i veckan för det billigaste färdmedlet. Villkor är att de har haft arbetet minst fem mil hemifrån och måste övernatta. Det finns schablonbelopp som går att använda. Reglerna gäller även vuxna som arbetar tillfälligt på annan ort.
 • Resor till och från arbetet är avdragsgillt med den del som överstiger 8000 kronor.
 • Om båda makarna har betalningsansvar för lån kan man fördela räntebetalningarna mellan sig. Det gäller speciellt om ena maken har underskott som överstiger 100000 kronor, belopp däröver får man endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent.
 • Är du osäker om avdragen är korrekta är det bra att beskriva dessa under övriga upplysningar. Då riskerar du inte att få betala skattetillägg. I normalfallet uppgår skattetillägget till 40 procent av den undanhållna skatten.
 • Ska aktieförsäljning deklareras är det bra att ta hjälp av skatteverkets broschyr Försäljning av aktier, SKV 332.
 • Om du har skattejämkning är det bra att kontrollera så att beloppet inte ligger för högt nu när räntorna har sjunkit och fastighetsskatten har minskat för de flesta.
 • Avdrag med 50 procent medges av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster. Ansökan ska göras på en särskild blankett, SKV 4501 och kommit Skatteverket i Västervik tillhanda senast 4 maj.
 • Deklarationen ska vara inlämnad senast 4 maj. Om du deklarerar via telefon, sms eller Internet kan du få skatteåterbäringen innan midsommar.
 • Om du vet att du har ska betala in skatt med max 20000 kronor, gör en extrainbetalning senast den 5 maj för att undvika kostnadsränta på beloppet.
 • För intervju eller ytterligare information, kontakta gärna:

  Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB

  Telefon: 08-588 419 69, 073-96 419 69

  E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

  Tina Kardum Funnemark, pressansvarig Länsförsäkringar AB

  Telefon: 08-588418 50

  E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se