Södersjukhuset AB

SMS kan rädda liv vid plötsligt hjärtstopp

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:27 CET

En person faller ned mitt i stan till följd av plötsligt hjärtstopp. Den drabbades liv hänger på minuter. Ett sms från SOS Alarm till personer som är utbildade i hjärt- lungräddning, ska leda till att den drabbade snabbt får hjälp. På så sätt startar livräddande behandling snabbt och överlevnadsmöjligheterna ökar markant. - Tanken är att koppla personer som är utbildade i hjärt- lungräddning till ett sms-abonnemang. Om de befinner sig i närheten av olycksplatsen får de ett sms, kan bege sig till den drabbade och ge hjärt- lungräddning i väntan på ambulans, säger Mårten Rosenqvist, överläkare på Södersjukhuset och professor i kardiologi. - Jag hoppas att detta blir verklighet, inledningsvis i Stockholm, till Alla Hjärtans Dag 2008. 6 procent överlever i Sverige idag Sedan år 2005 driver Mårten Rosenqvist tillsammans med Leif Svensson och Mattias Ringh, samtliga verksamma vid Stockholms Hjärtstoppscentrum på Södersjukhuset, ett projekt som ska leda till att överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp ökar. Förutom Södersjukhuset, är Telia, Räddningsverket och SOS Alarm involverade. - I många europeiska länder är överlevnaden vid hjärtstillestånd betydligt högre än Sveriges 6 procent. I Holland och Norge överlever 17-20 procent. Genom att utnyttja mobiltelefonins möjligheter hoppas vi att minst 10 procent överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus, säger Mårten Rosenqvist. Tester gav mycket lovande resultat Vid plötsligt hjärtstopp behöver patienten hjälp omedelbart. I Stockholm kan det dröja 6-9 minuter innan ambulans är på plats. - Genom att koppla de omkring 5 000 personer i Stockholm som är utbildade instruktörer i hjärt- lungräddning till den här tjänsten, kan den som drabbas i Stockholm, i bästa fall få hjälp inom ett par minuter. I höstas utförde vi ett tjugotal simulerade tester på Södermalm i Stockholm med mycket gott utfall. Patienten fick livsuppehållande behandling inom två minuter efter larm. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulrica Franzén, informationschef, Södersjukhuset, 08-616 10 76, 070-484 10 76 Mårten Rosenqvist, överläkare, verksamhetsområde Kardiologi, Södersjukhuset, 070-794 02 71 Södersjukhuset har Nordens största akutmottagning och är inriktad på vård och forskning inom folksjukdomar. Sachsska Barnsjukhuset ingår också med 16 000 barn årligen som får medicinsk hjälp. Sjukhuset har 3 800 medarbetare, 600 000 stockholmare i upptagningsområdet, 90 000 personer som besöker akuten varje år varav 40 000 läggs in. Varje år kommer 6 000 barn till världen på Södersjukhuset.