Jojka

SMS-kommunikation på frammarsch bland småföretagare

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 09:38 CEST

Alltfler småföretag väljer nu att använda SMS för att sprida information och kommunicera med kunder och personal. Jämfört med traditionella e-postutskick är SMS både enklare och effektivare som kommunikationskanal, såväl externt som internt, visar en färsk undersökning genomförd av IT-kommunikationsföretaget Mobispine/Jojka. 

Inom varje företag, oavsett bransch, finns idag ett stort behov av att snabbt få ut information till kunder och anställda. Traditionellt har e-postutskicken utgjort det främsta verktyget för detta ändamål, men i och med att allt färre människor läser sina mejl har e-posten förlorat sin status som kommunikationskanal. Många företag väljer därför att övergå till SMS för att kunna nå ut på ett mer effektivt sätt.

”Om man jämför med e-post så har SMS avsevärt större möjligheter att nå fram till mottagaren. Studier visar att 95 % av alla människor läser sina SMS, varav de flesta redan inom 15 sekunder. En så pass hög öppningsfrekvens bäddar naturligtvis för mer kvalitativ kommunikation. Många av de större företagen har ännu inte insett detta, men småföretagen är snabbare i vändningarna. Många småföretag har helt enkelt inte råd att satsa på något som inte verkligen fungerar, d.v.s. e-posten, utan väljer därför att gå över till en säkrare kommunikationskanal – SMS”, säger Joakim Hilj, vd på Mobispine/Jojka, och fortsätter:

”Dock är SMS-utskick via telefonen knappast att rekommendera, det krävs en webbbaserad lösning som gör det möjligt att snabbt och enkelt skicka SMS till stora grupper via datorn. Särskilt användarvänligheten är viktig i sammanhanget eftersom många småföretag saknar de resurser som krävs för att administrera och sätta sig in i ett nytt system. När vi nyligen genomförde en kundundersökning kring vår egen tjänst Jojka så var just användarvänligheten en positiv faktor som lyftes fram, sannolikt bidrog detta också till att 100 % av de som kommit igång med tjänsten var nöjda med SMS-kommunikation via datorn”.

En av Jojkas senaste kunder är Kocken och jag som erbjuder färdiga matkassar direkt hem till din dörr i Göteborg. De använder idag Jojka för hålla kontakten med sina kunder och lyfter bl.a fram fördelarna gentemot e-posten:

”Vi använder Jojka för att skicka SMS till våra chaufförer och kunder ute på fältet som annars kan vara svåra att nå. Att ringa runt och meddela när matkassen levereras och berätta vilka basvaror som är bra att ha hemma är alldeles för tidskrävande och ingen läser mejl nuförtiden. Därför är SMS-marknadsföring en perfekt lösning för oss”, säger Fabian Schocher, vd på Kocken och jag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joakim Hilj, VD Mobispine/Jojka, 08-611 26 00, joakim.hilj@mobispine.com

Presskontakt

Eric Uggla, 0704-151525, eric.uggla@lupopublicity.com

Om Jojka

Jojka är en molnbaserad kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Mobispine, som ligger bakom Jojka, är noterat på AktieTorget och har runt 500 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 50 % av aktierna i bolaget.