Avesta kommun

Smycken i detaljhandeln har analyserats i arbetet för en giftfri vardag

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2015 08:00 CET

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning (miljöenheten) har deltagit i projektet ”Smycken i detaljhandeln” som är ett samverkansprojekt som har bedrivits av Kemikalieinspektionen tillsammans med cirka 100 av landets kommuner under 2014. Detta projekt är en del av miljöenhetens arbete för en giftfri vardag.

Smycken i detaljhandeln är det första samverkansprojektet som är inriktat på tillsyn av kemikalier (metaller) i varor. En av anledningarna till valet av varugruppen ”smycken” är att det finns tydliga regler och gränsvärden. Fokus har varit på oäkta smycken som ofta är relativt billiga i inköp och som visats sig innehålla farliga metaller som t ex bly, kadmium och nickel.

Syftet med projektet var att göra en omfattande kontroll av farliga metaller i oäkta smycken och av företag som säljer smycken i Avesta, Fagersta och Norberg för att minska riskerna för både konsumenter och miljö.


Resultat
Totalt har miljöenheten inspekterat åtta butiker. Samtliga företag har fått information om regler och gränsvärden inför inspektionerna. Totalt har Kemikalieinspektionen analyserat 16 smycken åt miljöenheten. Analysen visar att tre smycken (19 procent av alla smycken som kontrollerades av miljöenheten) innehöll kadmium eller bly över gränsvärdet alternativt avgav för hög halt nickel. Ytterligare sex smycken innehöll bly eller kadmium över gränsvärdena, men eftersom dessa var importerade innan reglerna trädde i kraft tas de inte med i statistiken. Samtliga smycken som överskred gränsvärdena har dragits tillbaka från marknaden, även de smycken som var tillåtna att säljas.

Exempel på resultat från analysen

  • Armband med flera stenar, avgav 17,5-20,2 µg/cm²/vecka nickel att jämföra med gränsvärdet för nickel som är 0,5 µg/cm²/vecka
  • Halsband- hängen med piggar, innehöll 32 % kadmium att jämföra med gränsvärdet för kadmium som är 0,01 %

Den höga förekomsten av farliga metaller kan förklaras av att regler och gränsvärden om bly och kadmium i smycken är relativt nya. Företagen har haft otillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller och vilket ansvar man som företag har för att sälja säkra produkter. Företagen som säljer smycken har varit dåliga på att ställa krav på sina leverantörer. Ett smycke som miljöenheten skickade iväg på analys innehöll 32 procent kadmium.

Här finns reglerna om metaller i smycken och gällande gränsvärden Reach-förordningen EG nr 1907/2006, bilaga XVII

Nickel 0,2 eller 0,5 µg/cm²/vecka

Kadmium 0,01 viktprocent

Bly 0,05 viktprocent

Länk till Kemikalieinspektionens projektrapport ”Smycken i detaljhandeln”

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn-1-15-SMID150209.pdf

Kontaktpersoner

Tomas Karlsson 
Miljöinspektör
0226-64 51 23

Veronica Johansson
Miljöinspektör
0226-64 55 56

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.