Granskningsnämnden för radio och TV

Smygreklam i Skeppsholmen

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 10:35 CET

Granskningsnämnden har fällt ett avsnitt av SVT:s dramaserie Skeppsholmen för otillbörligt kommersiellt gynnande. Programmet innehöll en scen där en av huvudpersonerna visade upp sin nyinköpta bil för sin exmake. Under en del av scenen visades bilen filmad
framifrån med märket väl synligt. Bilens speciella startsystem visades också i närbild och rollfigurerna kommenterade bilens utseende och pris.

Två anmälare ansåg att programmet innehöll smygreklam.

Enligt Granskningsnämnden uppkom genom exponeringen av den aktuella bilen ett kommersiellt gynnande som inte var motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse.

Nämnden övervägde att ansöka om påförande av s.k.
särskild avgift men valde att denna gång inte göra någon sådan ansökan.

BAKGRUND
Enligt 6 kap. 4 § radio- och TV-lagen får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Enligt Granskningsnämndens praxis är ett gynnande av ett kommersiellt intresse otillbörligt i de fall det inte kan motiveras av något informations- eller underhållningsintresse. När sändningarna sker under
förhållanden som programföretaget helt råder över ställs särskilda krav på restriktivitet med exponering av varumärken och företagsnamn

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80

Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se