FORES

Snabb avfolkning i glesbygd om invandring upphör

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 09:38 CEST

Förra året hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning. Hade det inte varit för invandringen skulle de ha varit 220. Framför allt är det glesbygdskommuner norr om Dalälven som skulle krympa mycket snabbt. Det visar tankesmedjan Fores i en ny rapport, som presenteras i Svenska Dagbladet idag.

– Ett av Sveriges partier går till val på söndag på att kraftigt minska invandringen. Det skulle få dramatiska effekter för svensk glesbygd, säger Andreas Bergström, vice vd för Fores.

Framför allt är det glesbygdskommuner norr om Dalälven som skulle krympa mycket snabbt utan invandringen. Till exempel skulle Hagfors, Ljusnarsberg och Sorsele ha minskat med runt 5 procent enbart i fjol. Tack vare invandringen dämpas minskningen, och Ljusnarsberg hade till och med en liten befolkningsökning.

Kommuner med minskande befolkning kännetecknas av en högre medelålder än riket i snitt, en lägre andel högutbildade och en lägre andel utrikesfödda. Den höga medelåldern innebär att dessa kommuner, nu eller om några år, har många äldre som behöver service och omsorg, och allt färre yngre som kan ordna detta.

– Nytillkomna invandrare har en nyckelroll för dessa kommuner, särskilt om man utöver ambitionen att tillhandahålla grundläggande service åt dem som redan bor där också vill utveckla det lokala näringslivet och attrahera andra att flytta till bygden. En förutsättning för detta är också att vi fortsätter att arbeta för att nya svenskar snabbare kommer i arbete, säger Anna Rehnvall, chef för Fores migration.

Invandrare är överrepresenterade i många grupper som är centrala för välfärden: 17 procent av alla undersköterskor, 29 procent av landstingens lokalvårdare och 31 procent av läkarna och tandläkarna är utrikesfödda. Siffrorna är från 2012, då 15,4 procent av befolkningen totalt sett var utrikesfödd.

– Det viktigaste skälet för en liberal migrationspolitik är inte arbetskraftsbrist i avfolkningsbygd, utan om de stora möjligheter migrationen för med sig för den som flyttar. Vi vill att vi och våra barn ska ha möjlighet att bosätta oss var vi vill, och på samma sätt välkomnar vi andra att bosätta sig här. Samtidigt är det viktigt att påminna om invandringens positiva effekter som nya idéer, stärkta förbindelser med omvärlden och en spännande mångfald. Med fortsatt invandring kommer hela Sverige att kunna leva även om 20 år, avslutar Andreas Bergström.

Hela rapporten finns tillgänglig på http://fores.se/wp/wp-content/uploads/2014/09/Utan-invandring-avfolkas-Sverige.pdf

Kontaktuppgifter:

Andreas Bergström, vice vd Fores, 0730-88 52 65, andreas.bergstrom@fores.se

Anna Rehnvall, chef Fores migration, 0730-88 52 60, anna.rehnvall@fores.se


Fores står för Forum för reformer och entreprenörskap, och är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv. Ett trettiotal större finansiella anslag finansierar Fores; från forskningsstiftelser, myndigheter, företag, organisationer och enskilda. Centerpartiet är största enskilda finansiär. Ingen aktör har genom sitt bidrag inflytande över Fores samlade verksamhet.