Socialdepartementet

Snabb rehabilitering till gagn för alla

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:20 CET

- Vi behöver ett nytänkande i vården av personer med kroniska sjukdomar. Spenshults sjukhus, som har målet att bli ett nordiskt centrum för vård av reumatiker, står för just detta. Samhället har allt att vinna på en bättre och mer flexibel rehabilitering.

Det sade socialminister Göran Hägglund när han invigde nya operationssalar på Spenshults sjukhus i Oskarström på onsdagen.


- Reumatiker drabbas ofta av svår smärta och stor trötthet. Men det behöver inte alltid vara så. Genom anpassade insatser kan vården bli bättre på att stödja och uppmuntra människor att hitta tillbaka till sin arbetsförmåga, på sina villkor. Det är också av stor vikt att denna patientgrupp får del av det senaste i den medicinska utvecklingen på området.

- Snabb rehabilitering är viktigt för de drabbade, men också samhällsekonomiskt, genom färre sjukskrivna och förtidspensionerade. Att förpassa drabbade människor till ett liv i utanförskap är inte till gagn för någon.

- Avgörande är att upptäcka sjukdomen i ett så tidigt skede som möjligt för snabb behandling. Det är så vi minskar framtida funktionshinder.

- Nyckeln till detta är bättre tillgänglighet och kvalité i sjukvården. Därför satsar regeringen i år 250 miljoner kronor på att stärka vårdgarantin. Vi satsar även på att förbättra resultat- och kvalitetsjämförelser inom vården runt om i landet för att förbättra arbetssätt, metoder och tillgänglighet. I det avseendet är Halland på många sätt ett föredöme för andra landsting och regioner.


Kontakt:
Sara Malmgren
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 52 25
070-535 07 87
sara.malmgren@social.ministry.se