ManpowerGroup

Snabb uppgång på arbetsmarknaden under 2010

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 08:54 CET

De svenska arbetsgivarna bedömer att sysselsättningen fortsätter att öka inför det första kvartalet nästa år. Finanssektorn som är en viktig konjunkturindikator står tillsammans med detaljhandeln för de starkaste jobbprognoserna. Dessutom visar både tillverkningsindustrin och byggbranschen uppåtgående sysselsättningstrender och är nu tillbaka på samma nivå som för ett år sedan. Allt pekar på att jobben i första hand är på väg tillbaka i östra Götaland. I Skåne och Stockholm ligger efterfrågan på arbetskraft kvar i nivå med förra kvartalet. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt under mer än 45 år. 

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Sverige som helhet är +6 procent, vilket är högre både jämfört med förra kvartalet och med samma tidpunkt förra året; tre procentenheter respektive två procentenheter.   

– Redan under förra kvartalet började vi se tecken på en vändning på arbetsmarknaden. Den uppåtgående sysselsättningstrenden håller i sig och arbetsgivarna spår en ökad efterfrågan på arbetskraft under 2010 års första kvartal och det är finanssektorn och detaljhandeln som leder uppgången, säger Peter Lundahl, VD för Manpower Sverige.

Sju av tio branscher ökar

Det är arbetsgivarna inom finanssektorn som med +17 procent lämnat den i särklass mest optimistiska sysselsättningstrenden, följt av detaljhandeln med +7 procent. Sju av tio undersökta branscher rapporterar uppgångar i sysselsättningstrenden medan tre redovisar nedgångar. Byggbranschens och tillverkningsindustrins optimism fortsätter. Jämfört med för ett år sedan har byggbranschen ökat sysselsättningstrenden och tillverkningsindustrin ligger åter på samma nivå på årsbasis. Hotell- och restaurangbranschen går mot strömmen och backar kraftigt med nio procentenheter. Transport- och kommunikationsbranschen fortsätter att kämpa i motvind och lämnar undersökningens näst svagaste jobbprognos (-4 procent) inför årets första kvartal, men trenden pekar trots detta uppåt.

Östra Götaland på frammarsch

Arbetsgivarna i östra Götaland spår ett rejält uppsving på 16 procentenheter och lämnar landets starkaste jobbprognos (+18 procent). Stockholm redovisar de näst starkaste jobbplanerna (+5 procent), vilket tangerar förra kvartalets resultat. Den svagaste jobbprognosen lämnar arbetsgivarna i Skåne (+1 procent) som trots detta står för en marginell ökning jämfört med förra kvartalet. Västra Götalands län är den enda av de undersökta regionerna som visar en svagare prognos än förra kvartalet.

Återhämtning på internationella arbetsmarknaden

Av de 35 länder som ingår i undersökningen rapporteras en positiv sysselsättningstrend från 25 av dem inför den kommande tremånadersperioden. Jämfört med förra året har 19 av 35 länder lämnat starkare sysselsättningstrender, vilket tyder på att den begynnande återhämtningen på den internationella arbetsmarknaden som kunde noteras förra kvartalet fortsätter på det nya året. 

I EMEA (Europa och Sydafrika) ökar optimismen gradvis bland arbetsgivarna och nio av 18 länder ökar sina sysselsättningsplaner. I Europa har Sverige och Norge rapporterat de starkaste jobbprognoserna, men även i Tyskland med en växande finanssektor i spetsen, har optimismen ökat. I Asien fortsätter den försiktiga uppgång som märktes redan förra kvartalet och sysselsättningstrenden ökar i samtliga åtta undersökta länder. I USA bedöms efterfrågan på arbetskraft förvisso öka inför nästa kvartal, men den är fortfarande dämpad historiskt sett.

Indien, Brasilien, Singapore, Taiwan, Costa Rica, Australien, Peru och Hong Kong har lämnat de starkaste prognoserna globalt medan de svagaste återfinns i Irland, Rumänien och Spanien.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det förstakvartalet 2010 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, sex procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (86 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +2 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +6 procent. 

 

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43.

hma@manpower.se

 

www.manpower.se under Pressrum kan följande laddas ner:

  • Rapporten i sin helhet
  • Diagram
  • Bild VD Peter Lundahl

 

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2010 presenteras den 9 mars.

Fakta om Manpower                                                                                                                      Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower genererar drygt 20 000 jobb per år i Sverige. Manpower är med sina 4 000 kontor i 82 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom uthyrning, rekrytering, hälsa, jobbförmedling, outsourcing och omställning. Manpower Sverige finns på 70 orter och har 11 000 medarbetare. Manpower omsatte 5,4 miljarder kr under 2008.

Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 

Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i sex år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med närmare 71 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 35 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under mer än 45 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Sedan drygt två år tillbaka har de svenska resultaten, i likhet med bl a de amerikanska och brittiska resultaten, justerats utifrån säsongsvariationer.

Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.

Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.

Konsekvent: Under mer än 45 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada.

Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister.

Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med närmare 71 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 35 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.