Femklövern i Skåne

Snabbare vård och bättre ekonomi i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 10:50 CEST

Efter de fyra första månaderna på året är köerna till skånsk sjukvård de kortaste sedan mätningarna påbörjades, samtidigt som det ekonomiska resultatet är bättre än budget.

– Våra medarbetare inom sjukvården har gjort fantastiska insatser för att öka tillgängligheten vilket förstås är glädjande för skåningarna. Dessutom i en klart ekonomiskt ljusnande tid i regionen, säger Pia Kinhult (M).

Region Skånes ekonomi visar efter april ett överskott på 263 miljoner kronor. Det är 270 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för årets fyra första månader.

Prognosen för hela 2014 visar på ett överskott på 548 miljoner kronor vilket innebär att det krävs en förbättring på 77 miljoner kronor, eller två promille av regionens omslutning, för att nå budgetbalans vid årets slut.

Sedan april 2013 har nettolåneskulden, det vill säga skillnaden mellan räntebärande tillgångar och räntebärande skulder, nästan halverats. För ett år sedan var nettolåneskulden 3476 miljoner kronor, nu är den nere i 1776 miljoner kronor.

– Det är mycket bra att ekonomin har förbättrats så att vi lättare får råd med de miljardinvesteringar i sjukhusen som görs i Helsingborg, Malmö och Lund de kommande åren, fortsätter Pia Kinhult (M).

Köerna till sjukvården fortsätter att minska. Efter april månad visar det sig att drygt 1800 patienter har väntat längre än 90 dagar på att få sin operation eller annan åtgärd. Det är för många, men det går åt rätt håll. 2005, när Socialdemokraterna styrde Region Skåne, stod 12 500 patienter i samma kö.

Den förbättrade tillgängligheten till vården visar sig också i resultaten av statens stimulansmedel Kömiljarden där Region Skåne uppnådde excellensnivån, att 80 procent av besök och operation/åtgärder ska vara genomförda inom 60 dagar, vid avstämningen för såväl mars som april månad. För årets tre första månader innebär det att Region Skåne får 53,7 miljoner kronor för det lyckade tillgänglighetsarbetet. Endast Kalmar län har fått större del av pengarna i förhållande till sin andel av befolkning.

Hela ekonomirapporten för första tertialet (T1) finns publicerad på Region Skånes hemsida.

Mer information och kommentarer:
Pia Kinhult (M)
Regionstyrelsens ordförande
Tel: 0721-998385 (via pressekreterare Johan Folin)

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne