Stockholms stad

Snabbare väg till kvalificerat jobb i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 16:22 CET

Sifa, Stockholms intensivsvenska för akademiker, erbjuder ett snabbspår inom ramen för sfi för personer som redan har en yrkesexamen från hemlandet. Målet är att öka möjligheterna att få ett kvalificerat arbete genom en god och relevant språkutbildning.

Den 2 december bjuder sifa in till en inspirationsdag där tidigare studerande berättar om sin väg till ett kvalificerat jobb i Sverige.

Välkommen också att mingla med nuvarande studerande!

Tid: 2 december, klockan 10.00-11.00.
Plats: Aulan på Åsö Vuxengymnasium (ingång inne på skolgården).
Kontakt: Christina Rydén, Biträdande sektionschef, SIFA, telefon: 08-508 35 787, e-post: christina.ryden@stockholm.se

Mer om Sifa
På Sifa, som finns på Åsö Vuxengymnasium på Södermalm, kan nyanlända pedagoger, ingenjörer, ekonomer, jurister, samhällsvetare och systemvetare snabbt lära sig svenska med inriktning mot sitt yrke. Att studera i en bred akademikergrupp sporrar och ger tillgång till framtida nätverk. Till kurserna kommer personer från hela länet och stockholmsstudenter kan på andra platser hitta kurser för medicinsk personal, företagare, hantverkare, lastbilsförare och bussförare.

Att gå igenom ett helt kursprogram från nybörjare inom sfi till svenska som andraspråk B (SAS B) tar 14-18 månader, beroende på individuellt tempo. Ingen väntetid finns mellan språknivåerna. Kurserna är delvis yrkesinfärgade med enskilda timmar och delkurser inriktade mot yrkesområdet. Kurserna bedrivs av Stockholms stad i nära samarbete med bland annat Stockholms universitet (SFP), Kungliga Tekniska Högskolan (SFINX) och JUSEK (SFEJ).