Sveaskog

Snabbare virkesaffärer med skördarmätning

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:50 CET

Betalning för avverkat virke kan snabbas på med minst två månader och skogsägarna får både noggrannare virkesmätning och bättre kassaflöde. Det är en av fördelarna för Sveaskogs virkesleverantörer när parterna på virkesmarknaden nu har enats om en ny kvalitetscertifiering för virkesmätning med skördare. Sveaskog initierade och har varit drivande i utvecklingen av metoden.

Certifierad skördarmätning är en ny metod för virkesmätning och affärsform för försäljning av virke, som innebär en stor och positiv förändring på virkesmarknaden. Parterna på virkesmarknaden har gemensamt beslutat om nya regler för hur virkesmätning med skördare ska kvalitetssäkras för att utgöra en säker grund för betalning för virke. Sveaskog har tagit initiativ till och varit drivande i projektet.

- Certifierad virkesmätning med skördare ger oss möjlighet att öka värdet på råvaran ytterligare eftersom det ger ökad flexibilitet vid virkestillredningen och mindre spill till industrin. Leverantören får en säkrare mätmetod och avsevärt bättre kassaflöde, säger Sven-Erik ”Svicke” Gustavsson, produktionschef på Sveaskog.

Virkesmätning med skördare innebär att skördaren förutom att avverka även mäter, sammanställer och sänder dagligen stockdata via mobilnätet till Skogsbrukets Datacentral, SDC. Leveransen är klar för redovisning, när avverkningen är slutförd. Virkesleverantören behöver inte, som nu, vänta på mätning vid massa- eller virkesindustrin för besked om volym, kvalitet och pris.

- I utvecklingsprojektet, som Sveaskog startade för fem år sedan, har ett insändningsprogram för produktionsdata till SDC och ett system för kontroll av skördarmätningen utvecklats. Sveaskog har testat tekniken i Bergslagen och alla berörda leverantörer har varit nöjda, säger Svicke.

Programvaran har utvecklats av Skogforsk och Skogsbrukets datacentral. Qbera tillhandahåller revisorer som står för tredjepartskontrollen i certifieringen. Södra Skogsägarna, Skogforsk, VMF Qbera och Virkesmätningsrådet har varit viktiga parter i utvecklingsprojektet. Kvalitetsinstruktionen har alla större aktörer på marknaden via Skogforsk medverkat i.


Bakgrundsinformation om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige finns på www.virkesporten.se

För mer information kontakta:
Sven-Erik ”Svicke” Gustavsson, produktionschef Sveaskog, tel.070-524 52 02.
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 08-655 91 06, 070-872 22 05