Ariba Inc

Snabbfakta Ariba Network

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:01 CET

STOCKHOLM, den 2 december 2009 - Ariba, Inc. (Nasdaq: ARBA), ledande leve­rantör av lösningar inom spend management, firar idag 10-årsdagen av sitt bransch­ledande, globala handels­nätverk Ariba Network, och gör de med den nya version Ariba ® Network™ 48. Den senaste versionen AN 48 av Ariba Network, världens största globala handelsplattform, ger företag möjlighet att hantera affärsrelationer och transaktioner mer effektivt än någonsin. Här är några aktuella snabbfakta om Ariba Network.

Värde för leverantörer inom Ariba Network
1. Snabbare betalning, kortare kredittid (>2 dygns reducering = >1 procent i ordervärde) 
2. Lägre kostnader för kundunderhåll (färre fel, bättre synlighet, färre timmar kundservice, etc.) 
3. Ökad försäljningspotential 
4. Stödjer initiativ från kunden 

Leverantörsmedlemskap Supplier Programme
• 81 procent (55 000 affärsrelationer) GRATIS transaktioner 
• Endast 1,2 procent (800 leverantörer) uppnått taket på 10 000 dollar 
• Medlemstillväxt: 95,6 procent (jmf med 92,5 procent för år 2007) 
• Mer än 14 000 leverantörer i programmet har skapat betalande relationer 
• Ackumulerad medlemsavgift är 0,2 procentenheter
• För en genomsnittlig betalande leverantör kommer mer än 5 miljoner dollar i årlig omsättning från nätverket 

Fakta om nätverkets effekt
• Mer än 250 000 möjliga leverantörer över hela världen - en ny leverantör läggs upp var 10:e minut 
• Cirka 80 000 relationer omsattes under de senaste 12 månaderna 
• Handelrelationer i 120 länder och 80 valutor 
• Upp till 1 500 Punchout-aktiverade leverantörer 
• Regionala leverantörer: 
- Nordamerika  63 procent 
- EMEA           26 procent 
- APAC           10 procent 
• Genomsnittlig match bland netto nya inköpare uppgår till mer än 35 procent 
• Leverantörerna har i genomsnitt 1,25 relationer (55 000 leverantörer, 70 000 relationer) 
• 1 200 leverantörer har mer än tre aktiva relationer 
• Ett genomsnitt av 300 leverantörer aktiverade per inköpare 

Transaktionsvolymer
• Mer än 110 miljarder dollar i inköpsordrar i kostnadsvolym årligen (motsvarar 2 ggr volymen för eBay) 
• Månatlig inköpsvolym på mer än 8,5 miljard dollar; fakturerade kostnader per månad mer än 2,1 miljard dollar 
•Över 2,5 miljoner dokument totalt varje månad, >10 miljoner fakturor och >22 miljoner inköpsordrar årligen 
• En inköpsorder skickas varannan sekund 
• 10 procent i årlig tillväxt i relationer som leder till inköpsorder 
• 20 procent i årlig tillväxt i relationer som leder till fakturering 
• 61 procent av kunder från inköpssidan använder Aribas faktureringstjänst Ariba Invoice, mot 28 procent av Ariba Network´s leverantörer 
• Ariba Invoice användning i 70 länder leder till papperslös och momsreglerad global handel 

Årsvolym olika ordertyper
• 57 procent via CXML = 12,6 
• 19 procent via e-mail = 4,3 miljoner 
• 11 procent via EDI = 2,4 miljoner 
• 7 procent via fax = 1,5 miljoner 
• 6 procent via html = 1,4 miljoner 

Årsvolym olika fakturatyper:
• 45 procent via CXML = 4,8 miljoner 
• 32 procent via EDI = 3,5 miljoner 
• 23 procent via orderblanketter = 2,5 miljoner

 

Ariba Network Partners

 

Likviditetsplanering, rörelsekapital

  • The Receivables Exchange
  • Orbian

 

Banker / Återförsäljare

  • Citi
  • Bank of Montreal
  • Wachovia/Wells

 

Scanning och arkivering

  • ScanOne
  • Logica

 

Outsourcing affärsprocesser

  • Accenture

Integrationstjänster

  • HubSpan
  • Oracle – Oracle Fusion

 

Om Ariba

Ariba Inc. är den ledande leverantören av lösningar inom Spend Management via nätet. Vår mission är att förändra det sätt företag oberoende av storlek, bransch och geografisk placering, bedriver sin verk­sam­het. Vi gör det genom att erbjuda program, tjänster och nätlösningar så att företag kan hitta, kontraktera, köpa in, betala för, hantera och analysera sina kostnader och leverantörsrelationer på ett enhetligt sätt. Våra lösningar som levereras via internet ger företag ökad kostnadskontroll och drivkraft för kontinuerliga förbättringar inom finans- och leverantörskedjan. Över 1 000 företag, bland annat mer än hälften av företagen på Fortune 100-listan, använder Aribas lösningar för att hantera sina kostnader inom allt från inköp och beställningar till fakturering och betalning. Svenska kunder är bland andra AstraZeneca, SKF, Pernod Ricard North (Tidigare Vin & Sprit), Skandia och Sony Ericsson. För ytterligare information gå till www.ariba.com

eller kontakta:

Helena Liden, JustPR
Tel 0702 65 11 95

Helena.liden@justpr.se