Göteborgs Stads kulturförvaltning

Snabbinformation från kulturnämndens möte

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 17:58 CEST

 

Göteborgs mest besökta bibliotek idag är Stadsbiblioteket 300m2 i Brunnsparken/Södra Hamngatan 49. Det lilla biblioteket öppnades i november 2011 som en servicepunkt för göteborgare och andra. Lokalen måste sägas upp innan 30 september i år om verksamheten inte ska fortsätta när Stadsbiblioteket har öppnat igen efter om- och tillbyggnaden.Stadsbiblioteket 300 m2 utvärderat

I utvärderingen skriver kulturförvaltningen att Stadsbiblioteket 300 m2 inte bara är stadens mest besökta bibliotek utan även det tredje största utlåningsbiblioteket, mängder av reserverade böcker och andra medier hämtas här. Dessutom skriver 300 m2 ut flest nya bibliotekskort av alla, vilket visar att målsättningen att nå nya biblioteksanvändare uppfyllts.Majoriteten av besökarna är mellan 21 och 30 år, könsfördelningen är jämn, och de flesta besökarna är nöjda eller mycket nöjda med servicen. Efterfrågan på fasta datorer och skrivare är hög, men många har med sig egna datorer och läsplattor.

Att Stadsbiblioteket 300 m2 lockat så många användare beror på det centrala läget, lokalen med stora skyltfönster och bra utbud samt öppettiderna (vardagar 8.00-19.30, lördag-söndag 10.00-17.00).

Om Stadsbiblioteket 300 m2 ska fortsätta drivas i kulturförvaltningens regi efter det att Stadsbiblioteket på Götaplatsen öppnat igen skulle det kosta 4,225 miljoner kronor/år.


Förvaltningen fick i uppdrag att till nästa nämnd ta fram en utredning om förutsättningarna för att eventuellt kunna förlänga Stadsbiblioteket 300 m2:s verksamhet 2014 ut.

 


Färre elever gick på bio och teater


Antalet elever som gick på museilektioner ökade med 1 % under våren. Det var gymnasieklasserna som gick oftare på museum, medan de yngre eleverna inte var riktigt lika flitiga som förra året. Alla stadsdelar besökte museerna och lektionerna på övriga platser. Mest gick eleverna i Centrum, som hann med nästan två lektioner/elev (181 %). Av Västra Hisingenselever var det bara 40 % som besökte en lektion.


Scenkonst hos fria teatergrupper och institutioner som Angereds teater, Backa teater, GöteborgsOperan och Stadsteatern besöktes av 55 % av eleverna i stadsdelarna och gymnasierna. I SDF Norra Hisingen var det 82 % av barnen som gick på teater eller dans, i SDF Angered bara 36 %. Från gymnasierna var det 30 % av eleverna som besökte en teater.

Skolbion, som erbjuder subventionerade filmvisningar för alla skolelever, lockade 20 % av barnen och ungdomarna under våren. Det är en minskning med 5 procentenheter från förra året. SDF Majorna Linné hade de flitigaste biobesökarna – 37 % av barnen och ungdomarna gick på skolbio.

Under våren fick dessutom 18 386 elever arbeta tillsammans med en konstnär, vilket är en minskning jämfört med samma period förra året. 13 751 barn fick möta en författare.

 

Kulturnämndens handlingar finns att hämta på goteborg.se under "handlingar och protokoll" - välj kulturnämndens sammanträde 2013-08-22.

Göteborg är staden där kultur är en konst brukar vi skriva. Och det händer mycket här! Välkommen att höra av dig om du vill veta mer.