Örebro universitet

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 12:50 CET

Örebro universitet är ett av sex lärosäten som har fått regeringens uppdrag att arbeta fram ett snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.

- Det är viktigt för oss att bidra till att ta tillvara resurser som stärker skolan och underlätta en snabbare etablering för nyanlända lärare, säger Jens Schollin, rektor på Örebro universitet.

Utbildningen ska pågå under 26 veckor och varvas med praktik på skola eller förskola. Parallellt med detta sker studier i yrkessvenska. En stor andel av de nyanlända som har en lärarutbildning eller förskollärarutbildning är arabisktalande och därför kommer kursen att delvis ges på arabiska.

Just nu förbereder lärosätena en kurs – Att arbeta i svensk skola och förskola - med fokus på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras, lärarens arbete samt didaktik och lärande.

Under utbildningen görs en bedömning av varje deltagare, som underlag för hur en individuell komplettering efter 26-veckorsperioden ska utformas. Detta sker utifrån svaret på ansökan om legitimation från Skolverket och den enskildes förutsättningar.

- Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation varierar beroende på den enskildes tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet, säger Marie Holm, som utreder snabbspåret för lärare vid Örebro universitet.

Universiteten planerar två eller tre kursstarter per år och lärosäte. Första kursstart för Örebro universitet är planerad till 15 augusti 2016. Hela projektet är ett samarbete mellan sex lärosäten, Arbetsförmedlingen, skolhuvudmän och arbetsmarknadens parter. Förutom Örebro deltar Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet.


För information kontakta

Marie Holm

Lärarutbildningskansliet, Örebro universitet

marie.holm@oru.se

076 – 805 60 60

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se