Feministiskt Perspektiv

Snack utan verkstad i över 20 år

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 15:47 CET

Under måndagen lyfte V-företrädare nya krav på att inrätta en jämställdhetsmyndighet. Gertrud Åström, Sveriges kvinnolobby, som presenterade samma förslag 2005, menar att behovet funnits i över 20 år:
– Det finns så oerhört mycket kunskap, beslut och åtaganden som behöver fogas ihop till något som blir till verkligt gagn för samhället. En jämställdhetsmyndighet är till för att göra det, säger Åström.

”För att få fokus på jämställdheten och kunna leverera konkreta resultat vill vi upprätta en jämställdhetsmyndighet med ansvar och mandat att styra Sverige mot jämställdhet igen”, skriver Rossana Dinamarca och Claes Borgström (V) i en debattartikel i Aftonbladet.

Initiativ har tagits tidigare. Gertrud Åströms utredning Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhet mot nya mål, föreslog en jämställdhetsmyndighet 2005.

– Sedan Sverige beslutade om jämställdhetsintegrering har det vid upprepade tillfällen poängterats att det är en bra strategi. Men den kräver att det finns en institutionell ordning för genomförande. Och bristerna i genomförandet har kritiserats i snart 20 år, säger Åström.

Claes Borgström håller med Åström om att det finns bra underlag. 

– Vi måste hålla koll på att jämställdhetsförändringar verkligen sker. Det behövs ordentliga påtryckningar på statsförvaltning, kommunal förvaltning, landstingen och även privata sektorn, säger han. 

Gudrun Schyman (Fi) drev samma krav redan under sin tid som partiledare i Vänsterpartiet. Det var också en av Feministiskt initiativs (Fi) huvudfrågor inför valet år 2006. Och 2011 lämnade Fi in en skuggmotion till riksdagen, om att etablera en jämställdhetsmyndighet.

– De här frågorna ligger i dag på olika departement, så det blir en väldig röra. Det behövs en myndighet, så att förändringar verkligen blir gjorda, säger Schyman.

Även jämställdhetsminister Maria Arnholm (Fp) föreslog hösten 2013 en jämställdhetsmyndighet. Någon sådan har dock ännu inte inrättats. 

Gunvor G Ericson (Mp) har i stället föreslagit ett jämställdhetsråd på regeringskansliet.

– Det tar för lång tid att organisera en myndighet, säger hon.</p>


Läs hela Mårten Färlins artikel:
http://feministisktperspektiv.se/2014/02/04/vansterpartiet-pressar-pa-om-jamstalldhetsmyndighet/

Kontakta redaktionen för pressinloggning!

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se