STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Snäv tolkning ger färre assistansberättigade

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 16:09 CET

STIL, Handikappförbunden HSO och Personskadeförbundet RTP har idag träffat Socialutskottet i syfte att synliggöra problematiken kring tolkningen av vad som egentligen innefattas av begreppet ”grundläggande behov”. En dom i Regeringsrätten 2009 fastslog att endast integritetskänsliga behov berättigar personlig assistans. Sedan dess har både Försäkringskassans och kommunernas beslut grundat sig på denna snäva tolkning av *LSS-lagen. Detta har fått till följd att närmare 900 personer har förlorat sin personliga assistans, och om ingen förändring sker kommer många fler att gå samma väg till mötes.

Vid dagens uppvaktning av Socialutskottet påtalades nödvändigheten av en ändring i LSS-lagen. För att upphäva konsekvenserna av 2009 års dom måste § 9 i lagen skrivas om och förtydligas. 

− Att som idag endast bevilja personlig assistans baserat på integritetskänsliga behov utarmar hela grundidén med assistansreformen. Att exempelvis inte räkna in påklädning och hjälp vid måltider som grundläggande behov är ologiskt och inte acceptabelt. Det måste ske en förändring och det nu!, säger Katarina Bergwall, verksamhetsledare på STIL.

För mer information kontakta:
Katarina Bergwall, verksamhetsledare på STIL
Tel: 08-506 22 164
katarina.bergwall@stil.se

*LSS=Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fakta om Regeringsrättens dom ”RÅ 2009 ref 57”
Regeringsrätten anser i domen att den funktionshindrade visserligen hade ett visst behov av hjälp för att sköta sin hygien, toalettbesök och på- och avklädning. Hjälpinsatserna ansågs dock bara till begränsad del avse hjälp som ansågs vara av det mycket privata och känsliga slaget som förutsätts för rätt till personlig assistans. Regeringsrätten fann att behovet inte var av karaktär och omfattning som förutsätt för rätt till personlig assistans.