Centerpartiet i Sollentuna

Snart börjar kommunen skicka SMS till dem som får bygglov

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 12:16 CEST

Sollentunas bygglovsenhet kommer, på initiativ av Centerpartiet, att börja använda sig av SMS i syfte att minska regelbrott. Framförallt handlar det om att påminna den som lämnar in en bygglovsansökan om att inte börja bygga förrän man fått så kallat startbesked.

– Idén fick jag i samband med att Folktandvården SMS:ade mig en påminnelse om min tandläkartid, säger Centerpartiets gruppledare, tillika vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Anna Myrhed.

Via SMS kommer bygglovsenheten även att kunna påminna om att inte ta byggnationen i anspråk förrän man fått så kallat slutbesked.

– Tandläkaren har länge använt sig av det här sättet för att förhindra att patienten missar sin tid. Sammantaget handlar det om att förhindra det resursslöseri det innebär både för den enskilde och för tandläkarmottagningen, när någon uteblir. Det här fick mig att börja fundera över om inte kommunen skulle kunna använda sig av samma metod för att förhindra att den som söker bygglov, av misstag, gör överträdelser.

Straffavgifterna för sådana överträdelser har höjts rejält sedan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft förra året. De kan uppgå till flera hundra tusen kronor. Miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna har sedan den nya lagen trädde i kraft sett flera fall där privatpersoner och näringsidkare som fått bygglov men inte startbesked påbörjat sitt bygge för tidigt, och därmed drabbats av höga straffavgifter.

– Det smärtar ju även för oss i nämnden att behöva ta ut höga straffavgifter när någon bryter mot reglerna av misstag, men lagstiftaren ger oss ingen möjlighet att avstå från att ta ut avgiften eller sänka den. SMS-påminnelser ger oss en möjlighet att angripa problemet genom att agera proaktivt. Att hela tiden leta vägar för att göra det enkelt för den enskilde att göra rätt måste vara en självklar del i vår serviceskyldighet, säger Anna Myrhed.

SMS-tjänsten kommer att börja användas av bygglovsenheten under hösten.

För mer information kontakta Anna Myrhed, gruppledare (C), på telefon 070- 334 12 86.

-------------------------------------------------------------------------------------

http://sollentuna.centerpartiet.net/  |  www.centerpartiet.se

-------------------------------------------------------------------------------------