Hjälpmedelsinstitutet

Snart dags för ID-dagarna 2010

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 09:15 CEST

ID-dagarna, Informations- och Demonstrationsdagarna, är mässan med ny teknik, hjälpmedel, metoder och tjänster för personer med funktionsnedsättningar.

13-14 oktober på Factory Nacka Strand, Stockholm
Öppet: onsdag – torsdag kl 09.00-17.00

Utställningen

I utställningen presenterar ett 50-tal företag och organisationer sina senaste produkter, anpassningar och programvaror inom området IT-baserade hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning.

Två helspäckade dagar med spännande föreläsningar

Onsdag kl 10.00-12.30
Svenskarna, värderingarna, tekniken och den framtida välfärden.
Föreläsare: Mats Olsson, Kairos Future
Nyfiken på sociala medier?
Föreläsare: Daniel Erkstam, Erkstam.se

Onsdag kl 14.00–17.00 och torsdag kl 09.00-16.20
hålls parallella föreläsningar bland annat inom områdena syn, skola, psykiatri och kognition. Nya forskningsrön och aktuella resultat från metod- och utvecklingsprojekt presenteras.

Journalister eller andra som representerar pressen kan, i mån av plats, delta i föreläsningarna.

Utställarpresentationer
Under mässan kan alla mässbesökare utan extra kostnad lyssna på utställarpresentationer om hjälpmedel och intressanta forskningsrön/metoder.

Möt Hjälpmedelsinstitutet i montrarna 11 och 19 på mässan!
Träffa Hjälpmedelsinstitutet i monter 11 och få mer information om vår verksamhet, våra regeringsuppdrag, Hjälpmedelstorget med mera.

I monter 19 kan du träffa representanter för regeringsuppdraget Hjälpmedel i Fokus – för personer med psykisk funktionsnedsättning, som visar hjälpmedel i vardagsmiljö. Här är det fritt att prova och känna på hjälpmedel!

Välkommen till årets ID-dagar!
www.hi.se/iddagarna

För mer information kontakta pressansvariga Lisa Ledin 08-620 17 68,
070-544 39 30, lisa.ledin@hi.se eller Ulla-Jane Saxberger 070-621 29 19,
ulla-jane.saxberger@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel, forskning och utveckling, utredningsverksamhet, utbildning och kompetensutveckling, internationell verksamhet samt information och kommunikation.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.