Länsstyrelsen i Uppsala län

Snart startar årets älgjakt

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 15:24 CEST

Länsstyrelsen i Uppsala län har nu skickat ut beslut om tilldelning av älgar till jaktlagen inför höstens älgjakt.

Länsstyrelserna ansvarar för tilldelning av älgar, dvs. hur många älgar respektive jaktlag får skjuta. Detta regleras enligt jaktlagen. Antal skjutna älgar har minskat med en tredjedel de senaste fem åren, från 2737 älgar år 2002 till 1856 älgar förra året.

? Vi har gjort en analys av vad minskningen de senaste åren beror på. En orsak är att älgstammen har minskat, vilket fått konsekvensen att vissa jaktlag fått mindre antal älgar i tilldelning, säger Björn Eek, jakthandläggare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har ansvaret för att förvalta och upprätthålla länets älgstam på en lagom och livskraftig nivå.

Vi har minskat tilldelningen för de jaktlag som inte fyllt sina licenser tidigare år, säger Björn Eek jakthandläggare på Länsstyrelsen.

Älgjakten startar 8 oktober och pågår till 31 januari nästa år.