Avesta kommun

Snart tas spadtag för nya bostäder – mitt i centrala Avesta

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 14:05 CET

På tisdagen tog Avesta kommun och fastighetsägare Stefan Sundh i hand på att 11-15 lägenheter ska byggas i Avesta. Byggstarten är ännu inte fastställd, men den aktuella tomten är redan detaljplanelagd för bostäder och går planarbetet enligt tidplanen kan byggstart ske i slutet av nästa år.

- En grundförutsättning för att jag bygger är och har varit är att Avesta har en stabil politisk ledning med ett bra och konstruktivt samarbete med tjänstemannaorganisationen. Det är lätt att få beslut relativt snabbt, och det är en förutsättning för att våga investera, säger Stefan Sundh.

När det gäller läget vid Markusgatan, betonar Stefan Sundh att Avestas definierbara centrum också haft betydelse.

- Man vet när man är i centrum i Avesta. Att det också är ett fungerande centrum med handel och besöksnäring är viktig. Den här tomten har ett sådant läge att den alltså är intressant i sig. Jag känner ingen oro för projektet eller för att inte kunna hyra ut, säger Stefan Sundh.

Den aktuella byggnaden ska ligga i kvarteret Örnen. Tomten har köpts av fastighetsägaren Stefan Sundh till ett pris av 1,5 miljoner kronor. Huset byggs i fem våningar och där gatuplanet kan erbjudas till exempelvis kommersiella eller offentliga verksamheter. Lägenheterna i de övre våningsplanen kommer att bli tvår, treor och fyror. Det här betyder att den kampanj som Avesta kommun bedrivit under året i syfte att öka intresset hos bostadsbyggare både i och utanför kommunen att bygga i Avesta, har nått ett första delmål.

Avesta kommun har under de senaste tre åren haft en mycket god befolkningsutveckling. I senaste befolkningsmätningen för 2015, placerar sig Avesta på en femte plats i landet procentuellt sett av de störst växande kommunerna. Närmare 4000 personer står i kö hos det kommunala bostadsbolaget.

- Vi har i tre år arbetat med projektet Avesta 2020. Under den tiden har det skapats fler arbetstillfällen, fler företag har startats och vi har vänt en över 50-årig negativ befolkningstrend. Nästa steg i Avesta 2020 är bostäder. Därför känns det extra bra att vi har en extern byggare inom projekttiden. Stefan Sundh är en byggherre som även om han inte bor här känns lokal. Han är lätt att ha kontakt med och vi har en bra dialog. Vi kommer nu få fler bostäder i centrala Avesta men även en försköning i Centrum, säger kommunalrådet Lars Isacsson.

Befolkningsökningen innebär att det i kommunen måste byggas drygt 200 lägenheten varje år för att kunna leva upp till befolkningsmålet 25 000 personer.

- Därför är det så roligt att vi ser ett ökat intresse för Avesta, både bland byggföretag i Avesta men också utanför. Parallellt med den här affären pågår nämligen förhandlingar med andra intressenter också. Vi har alltså flera projekt och idéer som diskuteras och då pratar vi om både hyres- och bostadsrätter men också egna hem. Vår förhoppning är att det här avtalet med Stefan Sundh bara är det första som tecknas med nya byggintressenter, säger kommundirektör Anders Friberg.

Bildtext: Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson, Fastighetsägare Stefan Sundh och kommundirektör Anders Friberg framför den aktuella tomten.

Text och foto: Kerstin Eriksson

Presskontakt:

Kerstin Eriksson
Tel: 0226-64 56 93
E-post: kerstin.eriksson@avesta.se

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.