Saco

Snedrekrytering som mål - skulle det inte vara ökad mångfald?

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 13:26 CEST

Medicine Studerandes Förbund överlämnar idag 2224 brev med krav på ett bättre studiemedelssystem till Utbildningsdepartementet. Sedan studiemedelsreformen 2001 är den maximala tiden för studiemedel begränsat till 240 veckor, vilket motsvarar tolv terminers heltidsstudier. För att få dispens från denna tidsgräns krävs synnerliga skäl.

- Att sätta en sådan strikt tidsgräns som vi har i Sverige innebär att vi i själva verket motverkar vissa utbildningspolitiska mål. Sverige ska vara ett kunskapssamhälle som står för livslångt lärande och mångfald. Dispensreglerna gör att plånboken kan komma att styra val av utbildning, så får det bara inte gå till, säger SACO Studentråds ordförande Linda Syrén.

- Flera av våra yrkesgrupper påverkas av dagens strikta tidsgränser; läkare, psykologer, apotekare, gymnasielärare, veterinärer, tandläkare, arkitekter och juridikstuderande. Detta gör att många kompetenta människor måste avstå från att bredda sina utbildningar och att vissa inte vågar påbörja de längsta utbildningarna av rädsla för att stå utan pengar under slutet av utbildningstiden, avslutar SACO Studentråds ordförande Linda Syrén.

För ytterligare information kontakta SACO Studentråds ordförande Linda Syrén 08-613 48 82 eller 070-557 19 84.

SACO Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation med över 90 000 anslutna. Vi är partipolitiskt obundna och organiserar studenter inom samtliga utbildningsområden. Vi bevakar politiken och deltar i samhällsdebatten i frågor av intresse för våra medlemmar. Vi vill påverka vår studietid och vår framtid! Läs gärna mer om oss på http://www.sacostudentrad.se/