Tedestrand coaching AB

Snedvriden och vilseledande debatt om droger - Folkhälsoinstitutet, Björn Fries och Björn Johnson.

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2012 14:04 CET

Björn Fries och Björn Johnson uttalar sig i Expressen:  "Folkhälsoarbetet rena skämtet" - men är samtidigt själva väldigt vilse i debatten eftersom tillräcklig medvetenheten om hur dessa problem måste lösas inte finns.

"STÄDA UPP". Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah ­Wamala måste sätta stopp för miljonprojekten, skriver Björn Fries och Björn Johnson. http://www.expressen.se/debatt/folkhalsoarbetet-ar-rena-skamtet/

Folkhälsoinstitutet ska givetvis ifrågasättas. Jag väljer att gå så långt att jag ifrågasätter varenda krona som går till mer forskning till metoder och annat som inte har en överblick som grund. Detta måste prövas innan man fattar beslut åt det ena eller andra hållet. Skälet till min ståndpunkt är att jag grundat/skapat ett nytt sätt att lösa dessa problem på som visar mycket goda resultat. Likväl måste den fanatiska drogliberalism som utvecklas pga. av okunskap och brister i behandlingsmetoder stoppas omgående.

Avsikten måste vara att rädda så många som möjligt, inte fortsätta med AD-HOC tänkande och åtgärder som med största sannolikhet inte kommer att förbättra läget.

1. Vi har ingen behandlingsmetod idag som fungerar tillfredsställande. Trots att jag noggrant informerat Björn Fries om detta väljer Björn Fries att inte ta till sig den information jag ger. Björn Fries hade i samma artikel kunnat informera om att det finns något som kan vara sannolikt och bör prövas. Även om Björn Fries inte riktigt lyckats förstå de principer och den karta jag skapat är kurage en viktig förändringskraft.

2. Det finns en ny behandlingsmetod som är revolutionerande och sannolik. Den måste prövas och implementeras innan man fortsätter pumpa in pengar i gammal skåpmat som bara flyttas om eller nya AD-HOC åtgärder. Även storskaligt användande av droger mot droger är extremt kontraproduktivt de flesta missbruka kan helt enklet inte hantera droger, det är mycket enkelt att förstå om man själv varit där. Självklart finns det enstaka fall och akuta fall där den lösningen måste användas. Vi måste bli flexibla och vara i verkligheten.

3. Resurser måste till snabbt till mer valideringsforskning så att den överblick - karta som idag är skapad och används med resultat där flertalet får möjlighet och ävenlöser sina komplexa problem varaktigt.

4. Den drogliberalism som sprider sig som ett gift i samhället inklusive till dessa två Björnar är något ohyggligt destruktivt och saknar grund eftersom ingen vettig behandling idag finns. Jag säger det igen, det finns en kartmetod som innebär att droger mot droger kan minimeras på sikt. Satta upp och tänk efter - reflektera efter att du tagit del av det jag visar.

Debatten måste sansa sig en stund. Ta del av det jag visar först!! Det är naturlagar angående kompelxitet som vi helt enklet msåte ta till oss och förstå om vi själva inte ska vara en del i den katastrof vi administrerar och förvärrar. Vi måste bli bättre på att se sannolikhet och förstå hur komplexa problem måste lösas om alla ska få möjlighet att lösa sina svåra problem.

Ta del av dessa länkar som visar mer:

Video: Terrängen är inte kartan....

Artikel:  Terrängen är inte kartan....

Exempel på: Snabb - varaktig process på tre dagar!....

Öppet brev/videobrev till Göran Hägglund: Video här.....     Brev här........

webbsida: Tedestrand-Metoden/Visuell terapi.....


Anders Tedestrand
TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235