Naturskyddsföreningen

SNF & Greenpeace: Jordbruksministern på villovägar

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2003 09:00 CET

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist bryter i ett uttalande den försiktiga inställning till GMO som regeringen tidigare haft. Det tyder på nonchalans för både konsumenterna och miljön, menar SNF.

I ett uttalande säger jordbruksministern att EU redan nu bör sätta fart på godkännandet av genmodifierade växter och livsmedel. Detta trots att EU:s regler för märkning och spårbarhet inte är slutligt behandlade i EU:s beslutsprocesser, och trots att regler om ansvarighet för miljöskador är långt ifrån färdiga.

- Jordbruksministerns uttalande visar på bristande respekt för EU-parlamentet och den demokratiska processen inom EU. Konsumenterna är negativt inställda till GMO och kräver bland annat fungerande märkningssystem, men det tycks uppenbarligen inte bekymra jordbruksministern, säger Lennart Daléus, generalsekreterare i Greenpeace Norden.

En annan fråga som inte heller är löst handlar om hur traditionellt förädlade och genmodifierade grödor ska kunna samexistera i odlingslandskapet. Risken är uppenbar att exempelvis ekologiskt odlade grödor kontamineras av GMO. Jordbruksverket utreder för närvarande frågan men resultatet är långt ifrån klart.

- Att starta en godkännandeprocess med bristfälliga regelverk och eftersatt riskforskning riskerar att skada såväl hälsa och miljö, som konsumenternas redan svaga förtroende för livsmedelsproduktionen inom EU. Den svenska regeringen bör omgående ompröva Nykvists inställning, menar de båda organisationerna.