Naturskyddsföreningen

SNF KO-anmäler Chiquita för vilseledande bananreklam

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:08 CEST

- Chiquita vilseleder konsumenter i sin nya reklam. De försöker bland annat få oss att tro att de minimerat användningen av gifter på sina bananplantager, men i själva verket använder de fortfarande enorma mängder av mycket giftiga kemiska bekämpningsmedel. Nu KO-anmäler vi Chiquita, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

Idag lämnar SNF in en anmälan till Konsumentombudsmannen, KO, av Chiquitas marknadsföring av bananer märkta med organisationen Rainforest Alliance´s symbol med en grön liten groda. SNF anser att reklamen är vilseledande och ger konsumenten uppfattningen att Chiquitas bananodling blivit fördelaktig för miljön.

- I Chiquitas reklam skuttar en glad liten groda runt innan den förnöjt lägger sig tillrätta på bananen. Reklamen ger sken av att denna Rödögda trädgroda trivs i Chiquitas bananodlingar. I verklighetens Chiquitaplantage hittas få grodor, och överhuvudtaget inga Rödögda trädgrodor som är mycket känsliga för kemiska bekämpningsmedel, säger Michael Tedengren, docent i systemekologi vid Stockholms Universitet.

Han har studerat förekomsten av olika grodarter på bananplantager i Costa Rica. Artantalet var markant lägre i odlingar där bekämpningsmedel användes, och de grodor som hittades förekom utan undantag i odlingarnas utkanter mot intakt regnskog. Den Rödögda trädgrodan saknades dock helt i de undersökta odlingarna.

- Trots att Chiquita gjort vissa miljöförbättringar sprider de fortfarande varje år så mycket som 50 kilo bekämpningsmedel över varje odlingshektar. Det är 10 gånger mer än vad som används på konventionellt odlad potatis, som är Sveriges mest besprutade gröda. Dessutom använder Chiquita några av världens allra giftigaste bekämpningsmedel, säger Mikael Karlsson.

Chiquitas reklamkampanj pågår fortfarande. I helsidesannonser, radio- och TV-reklam framhålls Chiquitas arbete för en bättre miljö. SNF anser att Chiquita i sin reklamkampanj genomgående utelämnar viktig information, upprepar missvisande mildrande uttryck och använder fel tempus vilket ger intrycket av att de inte längre använder stora mängder kemiska bekämpningsmedel. SNF anser också att Chiquita ger sken av att ekosystemen bevaras samt återställs efter att bananodligen upphört vilket enligt forskare inte är möjligt.

- Chiquitas vilseledande marknadsföring slår tillbaka mot bananarbetarna och miljön i deras bananplantager, och ger Chiquita en oförtjänt god marknadsposition. Vi rekommenderar konsumenter att bara köpa ekologiska KRAV-märkta bananer. Och är de dessutom rättvisemärkta är det naturligtvis ännu bättre, säger Maria Palm, handläggare SNF.

Läs SNF:s KO-anmälan och mer om bananer och miljö: www.snf.se

För mer information:
Mikael Karlsson, ordförande SNF, tel 070-316 27 22, e-post mikael.karlsson@snf.se Michael Tedengren, docent Stockholms Universitet, tel 08-16 13 56, 070-643 84 46 Maria Palm, handläggare SNF, tel 08-702 65 78, 0708-50 73 30, e-post maria.palm@snf.se
Pressekreterare: Ellika Hermansson Török, tel 08-702 65 05, mobil 070-655 46 19, e-post ellika@snf.se