Naturskyddsföreningen

SNF och Råd & Rön har miljögranskat grillkol

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 09:00 CEST

Fortfarande finns det skillnader i miljöpåverkan från olika sorters grillkol och briketter. Miljömedvetna konsumenter bör inte köpa engångsgrillar utan välja kol eller briketter som är FSC-märkta.

För några år sedan kom larmrapporter om att vissa grillkol- och brikettsorter var gjorda av rivningsvirke, järnvägsslipers och djurkadaver. Bland annat misstänktes att grillkolen och briketterna innehöll arsenik. Svenska Naturskyddsföreningen och Råd & Rön har inför sommarens grillsäsong miljögranskat tio olika sorters grillkol och briketter som säljs på den svenska marknaden.

Grillkolen och briketterna har granskats ur ett antal olika miljöaspekter. Bland annat har påverkan på den biologiska mångfalden vid odlingen av råvaran bedömts, miljöfarliga utsläpp till luften från tillverkning och transporter uppskattats, och innehåll av olika tungmetaller i grillkolsaskan analyserats. Stor vikt har lagts vid om grillkolen och briketterna är FSC-märkta.

Bästa miljöbetyg i granskningen fick OK Briketter (betyg 5), tätt följd av Grilla med Glöd och Skogens grillkol och briketter (betyg 4). Alla fyra sorterna framställs i fabriker med rökgasrening och trans-porteras begränsade sträckor. De två förstnämnda är FSC-märkta.

Ingen av de tio sorterna hade förhöjda halter av tungmetaller som arsenik och koppar. Däremot innehöll samtliga sorter relativt höga halter av krom. I tre fall, däribland Grilla med Glöd, låg krom-halterna tjugo gånger över Skogsstyrelsens rekommendationer för aska som ska spridas i skogen.

- På grund av de höga kromhalterna avråder vi folk från att sprida grillkolsaska i odlingsland eller gräva ned den under bärbuskar, säger Mona Blomdin Persson, miljöchef hos SNF.

Godkänt får Ölandskolen, Icas briketter och Statoils grillkol (betyg 3). De är däremot inte FSC-märkta och tillverkas genom en lågteknologisk process utan rökgasrening vilket drar ned betyget.

- För att vara säker på att råvaran kommer från ett miljöanpassat skogsbruk bör man alltid köpa sorter som är FSC-märkta, säger Mona Blomdin Persson.

Underkänt får däremot Webers briketter som kommer från Spanien och som håller låg kvalitet (betyg 2). Men allra sämst är engångsgrillarna från Rusta och Biltema (betyg 1). Förutom att de består av resursförbrukande låda, stativ och galler har deras lågkvalitativa grillkol transporterats ända ifrån Kina.