Compare Karlstad

SNITS på Facebook för mer samverkan mellan IT-studenter och IT-företag

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 15:53 CET

Nu finns Facebook som en enkel och snabb kanal för IT-studenter vid Karlstads universitet som vill träffa regionens IT-företag. Här kommer inbjudan till SNITS-lunchträffar, studiebesök, tävlingar, mentorskap och andra aktiviteter att publiceras.

"SNITS är en förkortning av Samverkan Näringsliv och IT-studenter vid Karlstads universitet. Vi ordnar bland annat luncher, middagar, studiebesök och andra aktiviteter för att ge studenter och företagen som är med i SNITS en möjlighet att träffas", berättar Maria Johansson på Compare som är en av deltagarna i SNITS.  

SNITS-gruppen har länge märkt av att det varit svårt att nå ut med information till studenterna. Det har saknats en samlad kanal och konkurrensen om studenternas uppmärksamhet är stor. För att råda bot på problemet diskuterade gruppen olika lösningar, för att sedan gå på studenternas förslag: Var på Facebook!

"Vi ser Facebook som en viktig kanal för att knyta samman studenter och näringsliv, för att få ett meningsfullt informationsutbyte och inte minst viktiga kontakter för att utveckla SNITS. Facebook har en styrka med att vi får en direkt dialog med de vi vill nå", säger Eva Glavenius, Karlstads universitet.

För att skapa goda förutsättningar för en lyckad kommunikation på Facebook tog SNITS hjälp av företaget 30 fingrar - ett relativt nytt företag som startades av två informationsstudenter från Karlstads universitet: Erica Hallin och Samuel Jonsson.

"Facebooks styrka är just den relationsskapande delen och kanalen ger möjlighet till såväl information som marknadsföring och dialog. Därför passade det också SNITS att jobba med Facebook. Som ett stöd i arbetet och för att få rätt anslag redan från början, har vi även hjälpt till med att ta fram en handbok för SNITS på Facebook", berättar Samuel Jonsson.

Det huvudsakliga målet för SNITS på Facebook är att enkelt sprida information till universitetets IT-studenter. Informationen ska vara relevant och röra till exempel inbjudningar till nätverksträffar, mentorskapsprogram eller lunchmöten.

"Det kan också vara en kanal för företagen att tipsa om examensarbeten, extrajobb eller praktikplatser, men här är vi noga med att också få med en koppling till Uppdragsbörsen, som är en befintlig webbtjänst för uppdrag av olika slag", betonar Maria Johansson.

Besök SNITS på Facebook

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter): Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet ordnar studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid universitet.