Pony Sugar

AN ISSUE OF STRUCTURE - Konstnär skapar världens största ljudarkiv om genusfrågor

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 14:00 CEST

“Sverige beskrivs med andra nordiska länder som ett av de mest framstående i världen, när det kommer till jämställdhet i genusfrågor. Det är en utopi som inte går ihop med mångas personliga erfarenheter och därför en sakfråga som bör ifrågasättas ända ner i samhällets benmärg. Nu är det hög tid att riva ut vart enda skelett ur garderoben, se samtiden för vad den är och ge framtiden en chans”.  /S.H

 
Konstnären Snövit Hedstierna är aktuell med ett omfattande research baserat och interaktivt konstverk med titeln "An Issue of Structure”, där idén om optimal jämställdhet i den Nordiska regionen sätts på prov. Enligt den omfattande och inflytelserika utredningen The Global Gender Gap Report 2013, är Sverige tillsammans med Island, Norge och Finland, listad som en av de fyra högst rankade länderna i världen när det kommer till jämställdhet. Med sitt nya konstverk undersöker, utmanar och ifrågasätter konstnären forskningsresultat, politisk normbildning och skildringar om hur jämställda dessa länder är i praktiken. Projektet stöttas av Nordisk Kulturfond med 250.000 kr samt av VG-Regionen och Strömstad Konsthall Lokstallet.

Verket produceras på på Island, i Norge, Sverige och Finland och består i sin helhet av 400 unika ljudinspelningar om jämställdhet, könsordning och genuspolitik (100 st slumpmässigt utvalda deltagare per land i olika åldrar). Inspelningarna som utförs på engelska sker i en cirkel med 3-5 personer, som svarar på ett antal frågor kring; könsindelning, våld i nära relationer, syn på sex, identitet och livskvalitet relaterat till genus. Genom att utgå från privata upplevelser och ställa dessa i relation till politisk normbildning och forskningsresultat vill konstnären skapa ett rum för eftertänksamhet och reflektion över vår samtidskultur och livssituation.

Slutstationen för verket är en omfattande interaktiv utställning där publiken inbjuds till att själva sitta i utplacerade stolsgrupper och där förkroppsliga de förinspelade rösterna med sin egen gestalt. Tanken är att besökarna på så sätt rent fysiskt blir bärare av andras upplevelser och att vår kollektiva historia och problematik förkroppsligas till något vi gemensamt axlar. Inspelningarna samlas även till att bli världens största onlinebaserade ljudarkiv kring genusfrågor och samlade texter från inspelningarna kommer även ges ut i en skriftlig publikation tillsammans med medföljande forskningsbaserade analyser.

Ljudinspelningarna kommer vidare att analyseras ur ett vetenskapligt perspektiv för att ställas mot The Global Gender Gap Report och andra forskningsrapporter. Arbetet genomförs av en internationellt sammansatt grupp där förutom konstnären själv ingår:
Sofie Grettve (Sverige) advokat för KRO, Kim Gutschow (USA) professor i Antropologi med fokus på genus och sexualitet, Lauren Galvin (USA) forskare inom allmän hälsa, Þórunn Hafstað (Island) konstnär och antropolog, Tim Clark (Canada) konstnär och forskare inom filosofi med fokus på genus och identitet och Solvår Saeter (Norge) kommunikatör och sociolog. Inspelningarna produceras tillsammans med Monica Bergmark (Sverige) ljudproducent vid SR och Tobias Kiel Lausen (Danmark) konstnär och konstnärs assistent i projektet.

Konsthallen Lokstallet i Strömstad står som huvudman för projektet i samverkan med konstinstitutioner i Danmark, Norge, Finland och på Island. Konstverket som produceras under 2014 har sin vernissage premiär 2015 med utställningar i alla Nordiska länder och är även klar för utställningar utanför de Nordiska gränserna.

Förlyssna på verket An Issue of structure här:

AN ISSUE OF STRUCTURE TRAILER 1 (WHAT CAN YOU DO TO PROTECT YOURSELF)


OM KONSTNÄREN Snövit Hedstierna (1980) är yrkesverksam konstnär, designer, skribent och pedagog, sedan många år bosatt i Berlin och numera stationerad i Montreal. I sitt konstnärskap använder Hedstierna blandtekniker av foto, video, installation, performance och ljud för att skapa undersökande verk där besökaren ofta inbjuds både som deltagare och medskapare. Återkommande teman för konstnären är ifrågasättande av identitet, representation av kroppen, genuspolitik och existentiella livsbejakande frågor om liv och död. Hedstierna är uppvuxen i Stockholm och utbildad vid Konstfack, Stockholms Universitet, Dramatiska Institutet, Akademin Valand och Concordia University i Montreal där hon även planerar att göra sin P.hD. Hon är grundare av galleriet Pony Sugar och återkommande skribent för tidskriften Cap&Design. Under 2014 är Snövit Hedstierna deltagare i Västra Götalandsregionen artist in residence program och stationerad vid Strömstad Konsthall Lokstallet.

Kontakt Snövit Hedstierna
press@snowwhite.se
+ 46 8 559 209 60
+ 1 514 843 70 86
Hemsida  www.snowwhite.se

OM LOKSTALLET Konsthallen Lokstallet i Strömstad är en av de tio konstinstitutioner, som har ett särskilt uppdrag från Västra Götalandsregionen att arbeta med gränsöverskridande samtidskonst ur ett nordiskt perspektiv.

Kontakt Jan Palmblad
Kultur- och informationschef
Tel. + 46 (0)526 19000
Mob. +46 (0)703 364 404
Mail: jan.palmblad@stromstad.se

Hemsida  www.konsthallenlokstallet.se

NORDISK KULTURFOND

Hemsida http://www.nordiskkulturfond.org"www.nordiskkulturfond.org
     

 

Pony Sugar is a studio, project gallery, agency and art society for fine artists, writers, sound designers, musicians, video designers and untitled alternative creativity. You can find Pony Sugar in Berlin, Montreal and Stockholm. Pony Sugar consists of:


PONY SUGAR SOCIETY: An agency for fine artists

PONY SUGAR ART: Gallery for national and international artists with the goal is to produce 4-6 exhibitions or cultural projects per year.

PONY SUGAR STUDIO: The art studio of Snövit Hedstierna

PONY SUGAR ASSOCIATION: A non-profit organization for culture and art. 


CONTACT 
friends@ponysugar.com

LOCATION IN SWEDEN
Gotlandsgatan 67
116 38 Stockholm
Sweden*


www.ponysugar.com