Livsmedelsverket

Snus måste innehållsmärkas

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 16:04 CEST

Livsmedelsverket har återkallat den dispens från märkningsreglerna som snus och tuggtobak har haft. Från och med 1 januari 2007 ska dessa märkas enligt livsmedelslagstiftningen.

Reglerna om märkning har ändrats åtskilliga gånger sedan dispensen för snus och tuggtobak gavs 1972. De har blivit mer omfattande och detaljerade.
Alla ingredienser måste anges och i vissa fall även mängddeklareras. Allt fler livsmedel omfattas av de generella märkningsreglerna, i stället för att regleras genom standarder. Senast tillkom krav på obligatorisk allergimärkning.
- Varken från konsumentupplysningssynpunkt eller i övrigt finns det skäl att ställa lägre krav på märkning av snus och tuggtobak än på andra produkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen, säger chefsjurist Göran Anér.


Tidigare artikel
Snustillverkarna får yttra sig om innehållsmärkning, 2 sep 2005
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=11984

Ytterligare upplysningar:
Göran Anér, chefsjurist: 018-17 55 84

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500