Landsbygdsdepartementet

Snuskiga restauranger ska märkas!

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:30 CEST

Regeringen har idag lämnat ett lagförslag till lagrådet som innebär att restauranger måste offentliggöra resultatet av kommunens inspektion med en dekal i lokalen. Till en början blir det en försöksverksamhet i några kommuner. Men siktet är inställt på att senare införa systemet i hela landet.

En tallrikssymbol med en glad gubbe eller en ledsen gubbe kan inom en snar framtid möta besökarna till en restaurang eller livsmedelsbutik. Symbolen ska visa hur väl restaurangen eller butiken klarat kommunens inspektion. Dessutom kommer resultaten från inspektionen att anslås i lokalen samt offentliggöras på kommunens hemsida på internet.

- En halv miljon svenskar drabbas varje år av matförgiftning. För mig handlar det här om att både ge konsumenterna bättre information och att ge företagen en drivkraft till bättre hygien, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Inspektionsrapporten är redan i dag en allmän handling och intresserade konsumenter kan få tillgång till resultatet. Men regeringen vill nu ge konsumenterna en mindre tidskrävande möjlighet ta del av resultatet, dels via kommunens hemsida och dels via en symbol på en dekal och ett anslag i lokalerna. Bakom förslaget ligger också en tanke att om resultaten från inspektionerna blir mer offentliga så kan det ge företagen en starkare drivkraft att arbeta förebyggande och att snabbare åtgärda upptäckta brister.

Livsmedelsverket kommer att ta fram en lista på kommuner som frivilligt vill ingå i en treårig försöksverksamhet. Om försöket faller väl ut så kommer regeringen att återkomma med ett nytt lagförslag för att permanenta systemet över hela landet.

Regeringen föreslår tre nivåer på symbolerna som ska anslås på restaurangen eller butiken:
- En guldtallrik med en glad mun = Inga avvikelser
- En silvertallrik med en neutral mun = Få mindre avvikelser
- En röd tallrik med en ledsen mun = Flera mindre avvikelser eller minst en allvarlig avvikelse

Regeringen bedömer det också som viktigt att livsmedelskontrollen görs så likvärdiga som möjligt i landet för att bedömningarna ska bli rättvisa mellan kommuner. Livsmedelsverket arbetar redan med att ta fram nationella mallar och checklistor samt handdatorbaserade inspektionsredskap för att ska mer likvärdiga bedömningar.

Ett liknande system finns redan i Danmark. När lagrådet har granskat förslaget går regeringen till riksdagen med en proposition där det föreslås att försöket införs från den 1 april 2007.

Lagrådsremissen har den socialdemokratiska regeringen tagit fram i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Patrik Ernby
Kammarrättsassessor
08-405 12 73

Johan Krabb
Departementssekr.
08-405 32 65