Mötesplats Social Innovation

Socap Future i Malmö 8-10 maj 2012

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 10:46 CET

Konferensen Socap Europe 2012 med titeln Socap Future kommer äga rum i Malmö 8-10 maj 2012. Vid Socap Future kommer cirka 500 personer från ett 50-tal länder i hela världen delta.  Socap (Social Capital Markets) är en plattform som kombinerar samhällsnytta med kraften och effektiviteten hos marknadssystemet. Socap verkar i skärningspunkten mellan ”money and meaning”, pengar och mening. 

Genom att i olika forum knyta samman världens ledande innovatörer, investerare, stiftelser, institutioner och sociala entreprenörer – skapar och utvecklar Socap marknaden för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap. Initiativtagare till Socap är Kevin Jones, som också grundat Good Capital.

Socap-konferensen arrangerades i oktober 2011 i San Francisco för fjärde året i rad. Den första europeiska Socap-konferensen genomfördes i Amsterdam i juni 2011. Flera städer och länder är angelägna att få ta del av konceptet. I stor konkurrens med andra länder och städer genomförs arrangemanget 2012 i Malmö.

Seminariet i Malmö 21 november utgör ett led i den stora satsning som görs i Malmö och Skåne på att lyfta fram samhällsentreprenörskapets och sociala innovationers potential och betydelse för samhällets utveckling, inför konferensen Socap Future.

Läs mer om seminariet: http://bit.ly/uGgJHC

Läs mer om Socap: http://socialcapitalmarkets.net/

Läs mer om Socap11: http://socap11.pathable.com/

Följ Mötesplatsen på Facebook

Följ Mötesplatsen på Twitter

Prenumerera på Mötesplatsens Nyhetsbrev