Ratio

Social kompetens viktigast för snabbväxarna

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:30 CET

Snabbväxarna har en avgörande betydelse för nettotillväxten av nya jobb i Sverige – de 10 procent snabbast växande företagen står för hela 89 procent av alla jobb som skapas i ekonomin. En ny studie om kompetensförsörjning i dessa företag visar att de informella rekryteringsvägarna dominerar och att de personliga egenskaperna kommer i första hand.

Social kompetens är viktigast när de snabbväxande företagen rekryterar.

Studien utgår från en systematisk intervjuundersökning med 126 snabbväxande företag i olika storleksklasser. Baserat på företagsinformation från PAR-databasen har ett slumpmässigt urval gjorts av företag med en kombination av OECD:s och tidningen Dagens Industris kriterier* för snabbväxare. Studien presenteras idag på Småföretagsdagarna i Örebro, av Ratios VD Nils Karlson.

Snabbväxarna hittar nya medarbetare huvudsakligen i sina egna nätverk, genom vänner och familj. Att passa in tycks vara det viktigaste kriteriet för anställning hos såväl små som stora snabbväxare. Formella meriter kommer i andra eller till och med tredje hand, oavsett bransch eller storlek.

-          Flertalet företag nämner svårigheten att rekrytera som en av de faktorer som hindrar ytterligare tillväxt. Resultaten motiverar aktörer inom arbetsförmedling, utbildning och politik att tänka bredare på kompetensbegreppet och hur aktörerna bättre ska kunna matcha arbetskraft till rätt jobb också inom snabbväxande företag, säger docent Karl Wennberg, ansvarig för studien.

Resultaten kommer från den nya studien Rekrytering och kompetensförsörjning i snabbväxande företag, den fjärde rapporten som publiceras inom Ratios forskningsprojekt ”Kompetens för tillväxt”.

*Omsättning över 10 Mkr i början av perioden, 20 procents årlig tillväxt över treårsperioden, positivt rörelseresultat varje år samt organisk tillväxt (ej via förvärv eller fusioner).

För mer information, kontakta:

Karl Wennberg, docent HHS och Ratio
karl.wennberg@ratio.se
Mob: 070-510 5366