Competens

Social media som marknadsföringskanal

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 15:40 CET

Competens är ett av de få utbildnings- och arbetsmarknadsföretag som arbetar aktivt med social media i syfte att lyfta fram sin verksamhet. Trenden för företag att marknadsföra tjänster via den här typen av media pekar stadigt uppåt.

Att kasta sig ut i den digitala världen var en ren chansning för Competens. Att det skulle kunna vara värt den arbetstid som krävdes, var man inte heller helt övertygad om. Chansningen som togs sommaren 2010 skulle visa sig vara värt mödan – Facebook var inte bara ett tidsfördrivande forum för ungdomar, utan visade sig också vara en effektiv informations- och marknadsföringskanal.

Kort efter lanseringen, utökades antalet personer som gillade Competens Facebooksida och i höstas satsade Competens på en annonseringskampanj inför uppstart av en svetsutbildning. Kampanjen fick oväntat goda resultat; den fick större uppmärksamhet än andra marknadsföringskanaler och resulterade i ovanligt många sökanden.  Lydia Nygaard som arbetar som marknadskoordinator på Competens blev positivt överraskad och nämner vikten av att vara ett åtkomligt företag.

- Att vara flexibel och att möta kunden på deras villkor är viktigt av flera anledningar. Vi lever i ett samhälle som värderar flexibilitet och lättillgänglighet och precis som vi anpassar våra utbildningar efter individuella behov, är det tydligt att vi måste anpassa vårt informationsflöde efter våra olika målgrupper.

Med framgången Competens har haft med Facebook, har de nu valt att satsa på Twitter. Competens Vice VD Johan Sunnvius säger att Facebook fungerar som ett bra verktyg i syfte att marknadsföra företagets aktiviteter, men att det finns ett behov av att ha ytterligare ett forum.

- Competens mission är att hjälpa arbetsmarknaden och samhället att fungera bättre och integrationsfrågan är en viktig del i vårt arbete. Twitter ger oss inte bara en möjlighet att informera om nyheter och intressanta debatter kring integrationsfrågan, vi kommer även att skapa diskussioner och lyfta fram personliga anekdoter med målet att skapa ett levande forum.

Johan Sunnvius är nöjd med resultatet Facebook har gett; med fler än 12 000 träffar varje månad är förhoppningen att också Twitter blir lika framgångsrikt.

För mer information, kontakta:
Johan Sunnvius, Vice VD
073-170 80 90
johan.sunnvius@competens.se

Följ oss genom att klicka på länkarna
www.twitter.com/_competens_
www.facebook.com/competens

www.competens.se

Competens är ett nationellt företag med lokal närvaro inom vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, rehabilitering och omställning. Vi stärker människors och företags konkurrenskraft genom målinriktad och individanpassad kompetensutveckling. Competens har bedrivit verksamhet sedan 1995 och våra kunder finns inom kommuner, stat och det privata näringslivet. Praktik och nära samarbete med arbetslivet är centralt i samtliga tjänster.