Socialdepartementet

Social- och hälsoministermöte i Karlskrona

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 10:37 CEST

Måndagen den 18 augusti - tisdagen den 19 augusti samlas Nordens social- och hälsoministrar i Karlskrona. Från Sverige deltar socialminister Lars Engqvist, barn- och familjeminister Berit Andnor samt folkhälsominister Morgan Johansson.

I år är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Sammanlagt 10 nordiska ministrar kommer att delta i Karlskrona. Danmarks tidigare statsminister Poul Schlüter kommer att redogöra för sitt uppdrag att riva gränshindren mellan de nordiska länderna. Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Per Unckel deltar också.

Under mötet kommer ministrarna att skriva under en nordisk konvention som underlättar rörligheten i Norden. De kommer också att anta en deklaration om hälsoberedskap mot smittkoppor.

Media är också välkomna till ett fototillfälle och en pressträff i samband med undertecknandet av konventionen.

Tid: måndagen den 18 augusti, kl 18.30.
Plats: Marinmuseum, Stumholmen, Karlskrona.

Det Nordiska folkhälsopriset kommer också att delas ut. Media är välkomna att delta under prisutdelningen, tisdagen den 19 augusti,kl 12.00 på Borggården, Drottningskärs kastell, Karlskrona.

Välkomna!

Eva Franchell, Pressekreterare
08 - 405 52 25, 070-244 18 42

Daniel Forslund, Ämnessakkunnig
08 - 405 54 50, 070-209 58 39