ESBRI

Sociala band påverkar företagandet

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2018 15:52 CEST

Professor Sarah Jack, Handelshögskolan i Stockholm, föreläser på ESBRIs Estrad 19 april.

I takt med att fler företag satsar på att vara globala från start blir det allt viktigare att förstå hur de påverkar och påverkas av den lokala kulturen. Här kan forskningen komma med viktiga bidrag, menar professor Sarah Jack på Handelshögskolan i Stockholm. 19 april delar hon med sig av sina erfarenheter.

– Jag ville studera hur entreprenörskap påverkar, och påverkas av, den sociala kontexten i lantliga miljöer. Socialt kapital är viktigt för entreprenörskap. På mindre orter har man starka sociala band som är betydelsefulla för dina möjligheter att starta och utveckla företag.

Så förklarar Sarah Jack sitt inledande forskarintresse. I dag har hon mycket omfattande erfarenhet av forskning om olika aspekter av entreprenörskap, i olika kontexter och i olika delar av världen. Under sin föreläsning What’s the point – can entrepreneurship research have an impact on its communities? ger hon oss nya perspektiv på entreprenörskapsforskning. Hon behandlar frågor som:

 • Varför är sociala relationer och nätverk avgörande tillgångar för entreprenörer?
 • Hur kan universitet stödja entreprenörer på ett bättre sätt?
 • Hur kan vi förstå entreprenörskap i olika kontexter?

 • Sarah Jack
  är den första innehavaren av Jacob och Marcus Wallenbergs professur i hållbar och innovativ företagsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är en världsledande forskare inom området entreprenörskap och sociala nätverk. Hennes forskning omfattar socialt kapital, social kontext och nätverk. Sarah Jack flyttade till Stockholm i september 2017 i samband med att hon installerades som professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon rekryterades från Lancaster University i Storbritannien.

  Föreläsningen hålls på engelska. Forskaren finns tillgänglig för intervjuer i samband med föreläsningen, och pressbild finns.

  Tid: Torsdag 19 april 2018, kl. 15.00–17.00
  Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm

  Mer om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
  Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

  Föreläsningen ingår i Estrad, en öppen föreläsningsserie där svenska och utländska forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik. Alla Estradföreläsningar sänds via Youtube och läggs ut på www.esbri.se/webb-tv efteråt.

  ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades på initiativ av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se