SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Sociala företag sätter Handlingsplanen under lupp

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 09:44 CEST

I april i år presenterade regeringen en handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag. Mottagandet från de sociala företagen blev svalt och nu samlas företagarna för att reda ut vad de vill göra och planera hur deras framtid ska se ut.

Handlingsplanen saknade konkreta insatser som de sociala företagen har nytta av. Mycket skulle utredas ytterligare och ingenting skulle hända under en snar framtid. Sociala företag finns idag och behöver stöd och insatser idag, men även imorgon och framöver.

Skoopi har sammankallat till ett möte med sociala företagare samt de som arbetar med eller på annat vis vill påverka företagens utveckling. Dagen handlar om att ta reda på vad de som arbetar i och med sociala företag vill och kan göra, för att förbättra företagens situation och samarbete med regering, kommuner och andra. 

– Det är viktigt att de sociala företagen får en företagarmiljö som gynnar dem och där de känner att deras insatser är betydelsefulla. Sociala företag har en stor potential att utveckla fungerande arbetsplatser för människor som annars har svårt att få arbete. Sociala företag behövs för att vi ska få en mänskligare arbetsmarknad, där alla får plats och känner gemenskap, säger Eva Carlsson på Skoopi. 

Eva Johansson från Tillväxtverket kommer att gå igenom Handlingsplanen, förklara den och svara på frågor. 

Journalister är välkomna att delta.

 

Datum/tid: 22 september, klockan 9.30 -15.30

Plats: JAGs lokaler på Klara Södra Kyrkogata 1, i Stockholm

Kontakt information: SKOOPI, Eva Carlsson, 0708 52 10 70, E-post: eva.carlsson@skoopi.coop, www.skoopi.coop                                   

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop