SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Sociala företag vidgar arbetsmarknaden - Mässa i Sundsvall 26 februari

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 13:52 CET

Den 26 februari samlas sociala företag samt organisationer och myndigheter från mellersta Norrland till en mässa. Sociala företag vidgar arbetsmarknaden och skapar arbete för de människor som annars skulle ha stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden på grund av olika arbetsnedsättningar eller långtidssjukskrivning.

Sociala företag är ingen självklarhet som alternativ för den grupp människor som har någon form av arbetshinder, men det borde vara det. Kunskapen om denna företagsform varierar, bland regerande politiker, myndigheter och personer som skulle kunna arbeta i sociala företag. På denna mässa presenteras företag och organisationer samt myndigheter som engagerat sig i socialt företagande.

14 sociala företag samt 7 organisationer och myndigheter samlas den 26 februari i Stadshuset i Sundsvall. Seminarier om empowerment, socioekonomiska bokslut och goda exempel på sociala företag är vad mässans besökare får uppleva.

Mellersta Norrland är en region med ett växande antal sociala företag. Samarbetet mellan dessa och myndigheterna är en viktig förutsättning för att de båda ska utveckla företagandet i regionen.

- Denna mässa visar prov på framtidstro och stark företagaranda, säger Eva Carlsson från Skoopi, en av de utställande organisationerna.

Tid och plats: Den 26 februari, 9.00-15.00, Stadshuset i Sundsvall

Kontakt information: SKOOPI, Eva Carlsson, 0708 52 10 70, E-post: eva.carlsson@skoopi.coopwww.skoopi.coop                          

Plattform för socialt företagande i Sundsvall, Jenny Sellén, 0703 82 91 64, E-post: jennysellen@yahoo.se

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop