SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Sociala företag vill bli tagna på allvar

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:13 CEST

I onsdags hade SKOOPI bjudit in alla sociala företag i Sverige för att diskutera vad man vill få ut av regeringens handlingsplan för de arbetsintegrerande sociala företagen. De sociala företagen vill vara med och påverka sin situation och utvecklingen framåt.

Det blev tydligt att de sociala företagarna vill ha en förordning som ger det offentliga möjlighet att ge särskilda stöd till sektorn. Det är viktigt att slå vakt om företagens värdegrund som de kooperativa principerna och komma fram till en kvalitetssäkring som ger trygghet både för företagen och för deras kunder.

För att sociala företag ska kunna skapa flera arbetstillfällen krävs en bra samverkan mellan olika myndigheter och med näringslivet. Samverkan med andra företag är vikigt för affärsutveckling och att de sociala företagen räknas som företag bland andra – samtidigt som de gör en social insats och kan behöva särskilda stöd.

En arbetsgrupp utsågs på mötet som kommer att fortsätta påverkansarbetet mot regeringen, departementen och de olika verken som skall utveckla handlingsplanen.

– Om regeringen menar allvar med att man vill utveckla socialt företagande för att skapa arbete åt fler, måste de lyssna på oss som har goda erfarenheter av det. Annars är risken att deras goda intentioner blir missriktade, säger Lena Sköld, ordförande för SKOOPI.

Tid och plats:

Den 22 september, JAGs lokaler Klara södra kyrkogata 1, Stockholm

 

Kontakt information: SKOOPI, Eva Carlsson, Tfn. 0708 52 10 70, E-post: eva.carlsson@skoopi.coop, www.skoopi.coop                                               

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop