Sveriges Annonsörer

Sociala medier är annonsörernas viktigaste utmaning

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 17:57 CEST

 

Sveriges Annonsörer har i samarbete med Novus låtit undersöka hur landets marknadsavdelningar ser på trender och rekryteringsbehov.
Sociala medier är utan tvekan den trend som anses vara viktigast att ta till sig just nu.

– Sociala medier ses allt mer som en självklar del av mediemixen men utmaningen är att få in det på ett naturligt och affärsdrivande sätt i verksamheten, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer och fortsätter:

– Det har tagit tid för många att förstå att sociala medier inte bara rör ens privata sfär, att det också kan användas i den kommersiella vardagen.

Undersökningen är genomförd i Sveriges Annonsörers annonsörpanel i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Så här svarade cirka 200 marknadschefer på frågan:

Vilka av följande trender inom marknadskommunikation är viktigast att ta till sig just nu? (Flera svar möjliga. Procentsiffran anger andel företag som har valt svarsalternativet.

1. Sociala medier, 62 %
2. Avkastning på marknadsinvesteringar, 50 %
3. Varumärkespositionering, 40 %
4. Kundnöjdhet, 39 %
5. CSR (Corporate Social Responsibility), 34 %
6. SEO (Search Engine Optimization), 30 %
7. Word of mouth, 23 %
8. Marknadsföring i mobila enheter, 23 %
9. Miljömarknadsföring, 16 %
10.  Lojalitetsprogram, 16 %
11.  Branding, 14 %
12.  Rörlig bild, 12 %
13.  Segmentering, 11 %
14.  Annat, 3 %

I samma undersökning ställdes frågan om vilken kompetens marknadsavdelningarna behöver rekrytera under de kommande två åren. Även där återspeglas behovet av att skaffa en större kompetens inom webbkommunikation och sociala medier.

Fråga:
Vilken kompetens behöver ni förstärka på er marknadsavdelning inom två år?
(Flera svar möjliga. Procentsiffran anger andel företag som har valt svarsalternativet.) 

1. Webbkommunikatör, 30 %
2. Kommunikatör sociala medier, 27 %
3. Strateg sociala medier, 22 %
4. Onlinemarknadsförare, 16 %
5. Grafisk kommunikatör/producent, 13 %
6. Omvärldsbevakare/planner, 12 %
7. Webbutvecklare, 11 %
8. Webbanalytiker, 10 %
9. Pressansvarig, 8 %
10. Vet inte, 14 %
11. Annat, 10 %

För mer information, kontakta:
Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer.
E-post: anders@annons.se, telefon: 08-545 252 32 eller 0708-18 75 99.
Elisabeth Thörnsten, kommunikationschef Sveriges Annonsörer.
E-post: elisabeth@annons.se, telefon: 08-545 252 34 eller 0708-34 66 30.

Pressbilder finns att hämta på www.annons.se/press

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Läs gärna mer på www.annons.se