Konsumentverket

Sociala medier granskas av nordiska myndigheter

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 15:48 CEST

Konsumentombudsmännen i Sverige, Danmark, Finland, Färöarna, Island och Norge vill i första hand få en samlad bild över vilka olika typer av marknadsföring som förekommer på sociala medier. Efter det inleds en granskning om marknadsföringen bryter mot de regler som redan finns för elektronisk marknadsföring.

Men redan nu kan det konstateras att det finns olika typer av reklam på sociala medier. På sociala medier förekommer vanliga banner-annonser, men även riktad marknadsföring.
Reklam via e-post och sms kräver att mottagaren sedan tidigare samtyckt till att ta emot reklam från avsändaren. Det kravet måste också ställas på en del av den marknadsföring som sprids genom sociala medier. De nordiska konsumentombudsmännen vill titta närmare på var gränserna går enligt den lagstiftning som gäller i dag.

Konsumentombudsmännen är dessutom särskilt intresserade av den marknadsföring som riktar sig direkt till barn. Lagen ställer hårdare krav på den reklam som riktar sig till barn och dessa regler gäller även för sociala medier.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.